Boetes+voor+ruim+honderd+rundveehouders+om+kalverfraude
Nieuws
© Pixabay

Boetes voor ruim honderd rundveehouders om kalverfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan circa honderd melkveehouders boetes opgelegd tussen de 700 euro en bijna 24.000 euro vanwege de kalverfraudezaak. Bij sommige bedrijven klopte van meer dan honderd dieren de registratie niet. Nog eens twintig bedrijven worden gedagvaard. Destijds werden ruim tweeduizend bedrijven geblokkeerd.

Uit onderzoeken door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt volgens het OM dat de veehouders de I&R-regeling op diverse manieren hebben overtreden. In veel gevallen werden meerlingen dan wel vaarzen geregistreerd, terwijl deze vaarzen in werkelijkheid melkkoeien waren.

Volgens het OM lijkt het erop dat vaarzen administratief langer vaars gehouden werden door een geboren kalf te registreren als extra kalf van een andere melkkoe of een doodgeboren kalf niet te registeren. Hierdoor zou er op papier via de mest minder fosfaat zijn uitgestoten dan in werkelijkheid gebeurde. Een melkkoe produceert op papier immers meer mest dan jongvee.


Volgens het OM kwamen de misstanden deels door slordigheid, maar was er ook sprake van opzet. Een motief was vaak dat door veranderende regelgeving, in de vorm van het fosfaatreductieplan, de boeren in het nauw kwamen. Ze hadden volop geïnvesteerd in bijvoorbeeld een nieuwe stal, die vervolgens met een deel leegstand kampte. Die leegstand maakte de investering onrendabel, doordat de verwachte melkproductie binnen de regelgeving niet haalbaar bleek.


Drieduizend runderen te veel

Het OM vindt dat de ondernemers bewust het beleid ondergroeven dat is gericht op vermindering van het melkvee om onder het fosfaatplafond te komen. Uit de onderzoeken door de NVWA komt naar voren dat circa 125 bedrijven in totaal circa drieduizend runderen te veel hielden. Het gaat om drie kleine bedrijven, bijna veertig middelgrote bedrijven en meer dan tachtig grote bedrijven. Gemiddeld komt dat neer op 24 koeien te veel per bedrijf.

De veehouders die zijn onderzocht, hadden een bandbreedte van enkele onjuist geregistreerde runderen tot meer dan honderd dieren waarvan de registratie niet klopte. Circa zestig bedrijven hadden tussen de drie en twintig runderen te veel. Bij de overige bedrijven ging het om tientallen dieren te veel. In het overgrote deel van de zaken zou de fraude hebben geleid tot een onterecht voordeel voor de veehouder, meldt het OM.

De NVWA startte de strafrechtelijke onderzoeken eind 2017 na een signaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Die vermoedde dat de registraties van aantallen koeien en meerlingen van veehouders niet klopten.


Ruim tweeduizend bedrijven geblokkeerd

Dat zou zijn gedaan om het aantal melkkoeien in 2017 lager te houden dan in werkelijkheid het geval was. Er werden door de toezichthouder in totaal meer dan tweeduizend bedrijven geblokkeerd. De veehouders moesten aantonen dat er geen fouten zijn gemaakt.

Naast de honderd beboete veehouders zullen nog eens circa twintig veehouders worden gedagvaard door het OM. Hier speelden bijzondere omstandigheden zoals samenloop met andere dossiers tegen de veehouder of de veehouder ging niet akkoord met de opgelegde boete.


Bekijk alle artikel over I&R-fraude melkvee

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer