Discussie+over+gebruik+I%26amp%3BR%2Dgegevens+schapen
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Discussie over gebruik I&R-gegevens schapen

LTO-vakgroep Schapenhouderij is boos omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de I&R-gegevens van schapenhouders gebruikt voor de landbouwtelling. Ook meent LTO dat het I&R-systeem te veel fouten bevat.

'Er is nooit toestemming gevraagd om de data te gebruiken voor iets anders dan het traceren van dieren bij een besmettelijke dierziekte', zegt LTO-vakgroepvoorzitter Saskia Duives-Cahuzak. Ze vindt het onbegrijpelijk dat gegevens van schapenhouders al sinds 2018 worden gebruikt voor de landbouwtelling.

Duives trekt de vergelijking met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daar is het ook niet toegestaan om persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden. 'En dat doet RVO.nl dus wel met onze data.'

Volgens Duives is het I&R-systeem daar niet eens voor geschikt vanwege de fouten die het bevat. Soms kloppen de dieraantallen niet. Dat kan bij de uitvoering van regelingen tot hoge sancties leiden.


Controle oormerken

Dat het I&R-systeem bij schapen niet naar behoren werkt, heeft meerdere redenen. Slechts enkele keren per jaar zijn de dieren bij elkaar en kunnen de oormerken goed worden gecontroleerd.

'Daarnaast zijn veel hobbyhouders niet goed bekend met het systeem en werken de oormerkscanners niet 100 procent foutloos. Tot slot gaan veel oormerkjes verloren in gaas of struiken, 10 tot 15 procent functioneert niet of is kwijt.'

LTO Schapenhouderij pleit al jaren voor een stresstest. Een soort oefening waarbij je net doet alsof er een besmettelijke dierziekte is uitgebroken. Dan komen alle mankementen in hardware, software en protocollen naar boven.


Data vergeleken

Met die fouten valt het wel mee, zegt onderzoeker Jaap van Os van Wageningen University & Research. Voor 2018 werden de dieraantallen uit de jaarlijkse landbouwtelling gehaald. In opdracht van RVO.nl onderzocht hij of de data uit het I&R-systeem beter met de werkelijkheid klopten dan die van de landbouwtelling. 'Voor de meeste bedrijven is dat zo', zegt de onderzoeker.

Daar komt bij dat de administratieve lasten voor schapenhouders lager worden. RVO.nl zegt dat de dienst correct heeft gehandeld en dat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik van de I&R-data van schapenhouders.

'Het I&R-register is destijds bij de Dienst Basisregistraties van het ministerie van LNV belegd. Dat was een voorloper van RVO.nl. Doel van die dienst was het inrichten van basisregistraties voor de uitvoering van LNV-regelgeving', stelt RVO.nl-woordvoerder Pierre Wimmers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer