Rabobank wil meer sturing geven aan toekomst landbouw

De Rabobank wil zich nadrukkelijk manifesteren bij de toekomst van de land- en tuinbouw. De bank wil een rol spelen in het maatschappelijke debat en ontwikkelt financieringsoplossingen voor circulaire landbouw. De Rabobank ziet zes transities die richting geven aan de veranderingen in de agrarische sector.

Dat blijkt uit de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die de Rabobank woensdag 23 september heeft gepubliceerd. Deze visie is de komende jaren koersbepalend voor de bank in de Nederlandse agrarische sector. In de visie 'Waardering voor jouw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030' maakt de Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen die dit decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden.

In de visie staat dat de Rabobank verantwoordelijkheid wil nemen naar de politiek, brancheorganisaties en de sector als adviseur, kennisdeler en sparringspartner. 'Ook maken we ons sterk voor doel- in plaats van middelvoorschriften en voor een goed begrip van het economische en maatschappelijke belang van een vitale land- en tuinbouw voor de Nederlandse samenleving. Wij stellen daartoe onze kennis beschikbaar, faciliteren de dialoog en nemen deel in overleggen.'


Uitgesproken

De Rabobank neemt daarbij stelling in bij politieke vraagstukken. Zo wil de bank zich inzetten voor het verruimen van de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken. De Rabobank pleit ook voor het handhaven van schotten tussen de land- en tuinbouw en de rest van de economie, wat extern salderen onmogelijk maakt. En de bank is voor een gerichte verdeling van de milieugebruiksruimte tussen agrarische sectoren.

Voor elke sector is er een toekomst, benadrukt de bank. De visie van de Rabobank is dat de ontwikkeling van sectoren niet volledig aan de markt kan worden overgelaten. 'De doelstellingen voor het verlagen van de milieubelasting zullen echter per sector verschillen, omdat de potentie hierin verschilt. Er moeten scherpere keuzes worden gemaakt bij de verdeling van de milieugebruiksruimte.'

Grondgebonden sectoren als akkerbouw en melkveehouderij maken de meeste aanspraak op de milieugebruiksruimte, omdat effecten op het milieu door de productie in de open lucht niet tot nul zijn terug te brengen, meldt de bank in het document. Daar staat tegenover dat niet-grondgebonden sectoren, zoals de intensieve veehouderij en de glastuinbouw, minder aanspraak maken op de milieugebruiksruimte. Deze sectoren hebben meer mogelijkheden om milieueffecten te verminderen.


Rol Rabobank

De Rabobank ziet zes transities in de agrarische sector: vraaggestuurde ketens, gebiedsgerichte aanpak, kringlooplandbouw, klimaattransitie, preciesieland- en tuinbouw en versterkt ondernemerschap. Om in deze transities te faciliteren wil de Rabobank de meetbaarheid en inzichtelijkheid van milieuprestaties vergroten.

'Dat is nu al onze praktijk, we doen het bijvoorbeeld met onze biodiversiteitsmonitor. Dergelijke middelen zijn een absolute voorwaarde om succesvol doelenbeleid in te kunnen voeren', vertelt directeur Carin van Huët van Food & Agri Nederland.


Financieringsoplossingen

De Rabobank werkt daarnaast aan de ontwikkeling van financieringsoplossingen voor circulaire land- en tuinbouw en neemt daarbij een deel van het innovatierisico voor eigen rekening. De bank zal zich ook toeleggen op de ontwikkeling van financiële diensten voor bedrijven die in de toekomst in aanmerking komen voor warme sanering.

'Als coöperatieve bank zijn we zeer gedreven om een rol te spelen in het maatschappelijke debat rond het brede voedselvraagstuk, om zo producenten, consumenten, boeren en burgers met elkaar te verbinden. Dat doen we al, bijvoorbeeld met ons Food Forward programma. Die inzet voor meer wederzijds begrip zetten we onverdroten voort', zegt Van Huët.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 11°
  10 %
 • Zondag
  21° / 6°
  10 %
 • Maandag
  20° / 12°
  70 %
Meer weer