LTO wil 'doorpakken bij bodemdaling veenweiden'

Meer experimenteren in de praktijk is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken bij de complexe vraagstukken rondom bodemdaling. Dat concludeert het Innovatieprogramma Veen (IPV) in de tussenrapportage 'Een gewaagd initiatief'.

LTO+wil+%27doorpakken+bij+bodemdaling+veenweiden%27
© Pim Mul

Het IPV onderstreept daarmee de belangrijkste bevindingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) eerder deze maand in een rapport. Terecht vraagt de raad aandacht voor het belang van een solide kennisbasis, stelt directeur Walter Menkveld van agrarisch collectief Water, Land & Dijken.

LTO-themahouder westelijke veenweiden Aad Straathof is blij met de conclusie van het IPV. Hij benadrukt het belang van bijschakelen en om de komende jaren door te pakken met maatregelen tegen bodemdaling. 'Er is meer geld nodig voor onderzoek en om kansrijke oplossingen op grote schaal uit te rollen.'


Vernatting

Menkveld spreekt de hoop uit dat er nu al rekening wordt gehouden met onderzoeken na afronding van het huidige IPV in 2021. 'Daarvoor is de complexiteit van het veenweidesysteem te groot. We moeten waken voor te snelle aannames. Zo leidt vernatting niet automatisch tot minder bodemdaling en broeikasgasuitstoot.'

Dat laatste mag er volgens Straathof niet toe leiden dat de aanpak van de bodemdaling beperkt blijft tot enkele studies. 'Ondernemers moeten hier zelf mee aan de slag. Een groot deel wil dat ook. Ik bespeur nog veel energie in het veld. Die moeten we benutten en de rest overtuigen om aan te haken.'


Terughoudendheid

De LTO-themahouder westelijke veenweiden zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat er politiek terughoudendheid bestaat om landbouwkundige ingrepen rondom bodemdaling te ondersteunen.

'Te vaak nog wordt bodemdaling als vals argument gebruikt om het agrarische perspectief in de veenweiden weg te nemen. Boeren op veen zijn van oudsher innovatief, want ze zijn gewend om te werken onder veranderende omstandigheden. Die kracht moeten we inzetten.'


Scheef beeld

Extra kennisvergaring is cruciaal. Ook om foutieve inzichten te corrigeren, stelt Straathof. 'Zo wordt er nog steeds onterecht een link gelegd tussen lage waterpeilen in de polder en verzakking van gebouwen in de steden. Dat zorgt voor een scheef beeld bij burgers. Dat vind ik kwalijk.'

Meer onderzoek is absoluut noodzakelijk, vindt daarom ook het IPV. Menkveld: 'Dat staat op gespannen voet met de urgentie om snel te handelen. Gewoon doen en uitvinden wat op welke plek werkt en wat niet.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer