13+miljoen+om+bodemdaling+Utrecht+te+remmen
Nieuws
© Ulco Wesselink

13 miljoen om bodemdaling Utrecht te remmen

Provincie Utrecht investeert 13 miljoen euro in de aanpak van bodemdaling in het veenweidegebied in het westen van de provincie. De maatregelen staan in het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023 van het provinciebestuur.

Het veenweidegebied heeft te kampen met een zakkende bodem door het oxideren en inklinken van de veengrond. Dit zorgt voor schade voor de landbouw aan woningen en wegen. Bovendien versterkt bodemdaling de uitstoot van CO2.

Utrecht wil de bodemdaling remmen om het gebied toekomstbestendig te maken en een vitale agrarische sector behouden. 'Bodemdaling stelt ons voor uitdagingen in het veenweidegebied. Met slimme innovaties en goede samenwerking pakken we bodemdaling aan en verminderen we de uitstoot van CO2', zegt gedeputeerde Hanke Bruins Slot.

'We bieden toekomst aan de agrarische sector en zetten in op een goede waterkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Samen met alle partners maken we werk van een provincie waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is voor iedereen', vervolgt Slot.


Samenwerking met boeren

De provincie kiest voor een aanpak waarin wordt samengewerkt met agrariërs, waterschappen, gemeenten en de maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied. De aanpak van bodemdaling gaat volgens de provincie hand in hand met het creëren van een stabiele toekomst voor boeren die hun bedrijf op veengronden hebben. Dit vraagt enerzijds om maatregelen vanuit de gezamenlijke overheden en anderzijds om praktische maatwerkoplossingen van de agrarisch ondernemers zelf.

Het uitvoeringsprogramma zet daarbij in op het verder ontwikkelen en testen van alternatieve gewassen, zoals lisdodde. De nieuwe teelten bieden een mogelijk alternatief verdienmodel voor boeren op nattere gronden. Ook richt het programma zich op innovatieve technieken die de daling moeten remmen, zoals onderwater- en drukdrainage.

Het programma is gepresenteerd door het provinciebestuur en vormt de praktische uitwerking van de Visie Bodemdaling die in 2018 is vastgesteld. Provinciale Staten van Utrecht moeten het uitvoeringsprogramma nog goedkeuren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
 • Donderdag
  7° / 4°
  40 %
Meer weer