22+miljoen+euro+voor+aanpak+bodemdaling+Zuid%2DHolland
Nieuws
© Nieuwe Oogst

22 miljoen euro voor aanpak bodemdaling Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland krijgt 22 miljoen euro van het rijk om bodemdaling tegen te gaan. Het geld wordt ingezet in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en rondom de Nieuwkoopse Plassen.

Een flink deel van het geld investeert de provincie in een innovatief waterinfiltratiesysteem in Meijepolder Laag. Het plan hiervoor maakten boeren en het waterschap in 2019, met als doel de CO2-uitstoot te verlagen, de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verhogen en de wateroverlast te verminderen. Hiervoor worden drains aangelegd die het veen in droge perioden nathouden en in natte periodes juist water afvoeren.

De uitvoering van dit plan stond gepland voor 2022, maar kan nu een jaar eerder plaatsvinden. In het najaar worden de plannen verder uitgewerkt. Naast het waterinfiltratiesysteem zal de provincie andere investeringen doen die ervoor zorgen dat het waterpeil kan worden verhoogd. Daarbij valt te denken aan afwaardering van gronden, aankoop van bedrijven en kavelruil.


Veenplan

De investering is onderdeel van het Veenplan van landbouwminister Carola Schouten en een belangrijke stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ambitie daarvan is om 2050 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Een deel van deze uitstoot komt uit de bodem. Van oorsprong zijn veenweidegebieden erg nat en drassig en om er bijvoorbeeld koeien op te kunnen laten grazen wordt het waterpeil verlaagd. Maar dat zorgt er ook voor dat het veen oxideert. CO2 verdwijnt de lucht in en de bodem daalt.

Het rijk stelt nu 100 miljoen euro beschikbaar voor kortetermijnmaatregelen in gebieden waar het probleem het meest urgent is. In Zuid-Holland is dat het geval rond de Nieuwkoopse Plassen en in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA): 'Hierover zijn we al een tijd in gesprek met de omgeving. Samen met onder meer boeren, gemeenten en waterschappen hebben we hiervoor een aanpak opgesteld. Mooi dat we nu 22 miljoen euro krijgen om dat uit te voeren.'


Vitale landbouw

Alle investeringen met de impulsgelden zullen onderdeel zijn van bredere en meer langetermijnafspraken met grondeigenaren. Daarmee is het een van de stappen die de provincie wil zetten op weg naar een vitale landbouw.

Bom-Lemstra: 'Landbouw hoort bij Zuid-Holland. Daar moeten we zuinig op zijn en we zijn aan de grenzen van de mogelijkheden aanbeland. Naast bodemdaling staat de biodiversiteit bijvoorbeeld onder druk. Maar ook het productiesysteem en de verdienmodellen van onze boeren. Dat vraagt om een verandering waaraan we samen met boeren en de hele keten daaromheen moeten werken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer