Miljoen+euro+subsidie+voor+boeren+in+polders+Vlist
Nieuws
© Ida Hylkema

Miljoen euro subsidie voor boeren in polders Vlist

Provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen euro subsidie voor het project 'Klimaatslim Boeren op veen in de polders bij Vlist'. Het bedrag is bestemd voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen.

In totaal 21 boeren gaan onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard samen de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren, inspelen op klimaatadaptatie en de biodiversiteit verbeteren.

De subsidie bestaat voor 50 procent uit EU-geld en 50 procent is afkomstig van het programma 'Klimaatslim Boeren op veen'. Daarnaast investeren de boeren, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV's en provincie Zuid Holland in biodiversiteitsmaatregelen en monitoring.


Voorfinanciering door boeren

Vanwege de voorfinanciering door de boeren loopt er een aanvraag voor een lening bij de Rabobank. Het waterschap en de bank zetten zich in om dit mogelijk te maken.

Het gaat om maatregelen in het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden en gemeente Krimpenerwaard, zoals meer water in droge tijden infiltreren in de percelen, verduurzaming van de melkveehouderij, een verminderde uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2), verbetering van de waterkwaliteit (verminderen nutriënten) en verhogen van de biodiversiteit (vegetatie en insecten).


350 hectare veenweidegrond

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het realiseren van waterinfiltratiesystemen op ruim 350 hectare agrarische veenweidegronden. Daarnaast wordt als proef een aantal percelen verdrast/vernat met dit waterinfiltratiesysteem om de leefomgeving voor weidevogels te verbeteren.

Vorig jaar hebben de ANV's, wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard en hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap een intentieovereenkomst getekend. Tijdens de bijeenkomst zetten ook de deelnemende boeren uit het gebied hun handtekening. De handtekeningen waren nodig om de subsidieaanvraag te doen.

Samen aan de slag

Vente: 'In Vlist werken we met boeren en het waterschap aan duurzame landbouw en nemen we maatregelen tegen bodemdaling. Nu de subsidietoekenning rond is, kunnen we samen aan de slag.' De Groot sluit zich daarbij aan: 'Het is mooi om te zien dat boeren op steeds meer plekken in het veenweidegebied initiatieven nemen om klimaatslim te boeren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer