Met+%27schillenmodel%27+kan+peilverhoging+worden+ingevuld
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Met 'schillenmodel' kan peilverhoging worden ingevuld

Vernatting van de veenweiden kan regionaal worden opgepakt via een 'schillenmodel' waarin intensieve landbouw en (particulier) natuurbeheer worden gecombineerd in een gebiedsgerichte aanpak.

Dat stellen Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en G38 Advies, die in opdracht van provincie Zuid-Holland het schillenmodel uitwerken in het rapport 'Nieuwe verdienmodellen in het Groene Hart'. Met het model kan volgens de organisaties invulling worden gegeven aan de peilverhoging die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de overheid deze week dringend adviseerde om verdere bodemdaling in het Groene Hart tegen te gaan.


In het rapport waar de Blaarkopstudieclub en G38 Advies aan werken, worden drie gebiedstypen gedefinieerd, schillen genoemd. In de eerste plaats zijn er vernatte gebieden waar landbouw geen hoofdfunctie meer is, terwijl het landschap behouden blijft, de tweede schil bestaat uit drassige gebieden met landbouwfunctie en nevenfunctie natuur en ten slotte zijn er relatief droge gebieden waar landbouw de hoofdfunctie is.


Polderlandschap blijft behouden

De kracht van het schillensysteem is volgens de opstellers van het rapport dat het Hollandse polderlandschap kan worden behouden in plaats van dat alle te vernatten gebieden moerassen worden. Elk gebiedstype kent een andere beheersvorm en andere verdienmodellen. In een gebiedsgerichte aanpak vormen de lokale omstandigheden in een gebied de basis om zonering en prioritering te bepalen.

Verhoging van het grondwaterpeil betekent een andere wijze van veehouderij, met robuuste kleinere koeien die goed gedijen onder schrale omstandigheden. 'Eeuwenlang was de Blaarkop in de veenweiden het toonaangevende ras. Niet zonder reden. Ervaringen van veehouders met deze dubbeldoelkoeien en de verhalen van vroeger wijzen op een toegevoegde waarde. Het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld werkt aan een meerjarige proef waarin Holsteins, Jerseys en Blaarkoppen worden getest in een vernatte omgeving', schrijven de organisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer