De+transitie+is+definitief+in+gang+gezet
Commentaar
© Dirk Hol

De transitie is definitief in gang gezet

Het huidige mestbeleid is gebaseerd op regelgeving bedacht in de jaren tachtig. De situatie nu is dat de mesthandel floreert. Voor de tussenhandel en afnemers is mest al jaren een lucratieve business.

De scheve mestmarkt, een veranderende maatschappij, de fraudegevoeligheid, een complexe mestboekhouding en de toenemende milieueisen heeft minister Carola Schouten van LNV doen besluiten het veertig jaar oude mestbeleid om te gooien. Haar langverwachte 'herbezinning van het mestbeleid' presenteerde ze deze week.

Wat opvalt, is dat het ministerie opnieuw structuurbeleid doorvoert. Dit gebeurde ook bij de stikstofaanpak, waarbij tegelijkertijd wordt gestuurd op een vergaande verduurzaming van de veehouderij. Niet alleen het mest- of stikstofbeleid wordt aangepakt, maar het hele landbouwsysteem. Schouten wil de bedrijfsvoering op het boerenerf bepalen en distantieert zich van gevraagde doelvoorschriften. Boeren ervaren dit als kinderlijke betutteling en voelen zich miskent in hun vakmanschap.

Het is helder dat de bemoeienis van de overheid de komende jaren niet minder zal worden. Sterker nog, het ministerie is bezig in te grijpen in vrijwel alle bestaande landbouwstructuren. Met als uiteindelijke doel een nagenoeg emissieloze land- en tuinbouw en een beter boereninkomen.

Het ministerie voert opnieuw structuurbeleid door

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Die transitie is definitief in gang gezet. De leest waarop de landbouw is geschoeid sluit volgens de huidige maatschappelijke en milieumaatstaven onvoldoende aan op onze veranderende omgeving en politieke wil.

Na de bekendmaking van het nieuwe mestbeleid barstte een storm van kritiek los. Het is bijna een bekend ritueel aan het worden. Verandering roept weerstand op. Maar heel hard 'nee' roepen tegen een veranderende wereld, in de hoop dat daarmee de wereld stopt met veranderen, is niet realistisch.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer