VVD%2DStatenlid+bespreekt+ganzenproblematiek+op+boerenerf
Nieuws
© Nieuwe Oogst

VVD-Statenlid bespreekt ganzenproblematiek op boerenerf

Op zijn boerenerf in Weesp sprak faunavoorman Albert Hooijer van LTO Noord Noord-Holland met VVD-Statenlid Bas de Wit over de alsmaar oplopende ganzenschade. 'Ik ben blij met elke politicus die ons verhaal wil aanhoren.'

Toch merkt Hooijer dat de discussie over de verantwoordelijkheid voor de ganzenoverlast behoorlijk vast zit. 'Het coalitieakkoord is heilig. Daarin is opgenomen dat het eigen risico voor faunaschade moet worden verhoogd van 5 naar 20 procent.' Behalve de landbouwbestuurders waren er ook twee vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) aanwezig: Jaap Lodders, teamleider belangenbehartging, en Arnoud Meijering, interim regiomanager Noord-Holland.

Meijering: 'Jagers moeten ganzen kunnen bejagen op het tijdstip waarop en op de plekken waar de schade het grootst is. De meeste schade doet zich voor in het vroege voorjaar. 61,3 procent van de totale grasschade in Noord-Holland wordt toegekend aan deze eerste snede, dus dat betekent dat we voorafgaand in de winterperiode die schade moeten zien te beperken.'


Maatschappelijke schade

Hooijer voelt zich gesteund door de KNJV, die ook pleiten voor ingrijpen in natuurgebieden, om zo de ganzenpopulatie omlaag te krijgen. 'Bejaging in natuurgebieden haalt nu weinig uit, vanwege de provinciale verordeningen en vergunningen die daaraan zijn verbonden. De beperkingen voor de jagers zijn zo groot dat ingrepen amper zoden aan de dijk zetten.'

'Jagers moeten ganzen kunnen bejagen op het tijdstip waarop en op de plekken waar de schade het grootst is.'

Arnoud Meijering, interim regiomanager KNJV in Noord-Holland

In een latere reactie stelt De Wit dat de VVD van mening is dat de maatschappelijke schade door ganzen in Noord-Holland te hoog is geworden. 'Die schade gaat om gederfde gewasopbrengsten bij boeren en tuinders, maar heeft ook betrekking op bijvoorbeeld provinciale beleidsdoelen als de weidevogelpopulatie, Natura 2000-habitat, kringlooplandbouw en voedselverspilling. Deze elementen heb ik ook besproken met Albert Hooijer.'


Rotmaatregel

Het vraagt volgens De Wit een inspanning van alle belanghebbenden, van boeren tot natuurorganisaties, om de schades te verminderen en de ganzenpopulatie terug te brengen tot de afgesproken streefstanden. 'Met een lagere ganzenpopulatie ontstaat voor ondernemers een beter beheersbaar ondernemersrisico. Daarom vindt de VVD dat er verandering ten opzichte van de huidige ganzenaanpak moet komen.'

De schades en ganzenpopulatie lijken weliswaar gestabiliseerd te zijn de laatste jaren, van een teruggang is nog geen sprake, constateert De Wit. 'In het coalitieakkoord uit 2019 hebben wij daar afspraken over gemaakt met onze coalitiepartijen. Die afspraak gaat over de verhoging van het eigen risico. De VVD vindt dat in zichzelf een rotmaatregel. We leven echter in een coalitieland en de VVD houdt zich aan haar afspraken met andere partijen.'


Tijdsgebonden

De VVD beoordeelt de nieuwe ganzenaanpak in zijn totaliteit. De Wit: 'De aanpak moet erop gericht zijn om de schades en de populaties te verminderen, zodat ondernemers minder financiële pijn hebben dan nu, ook nadat het eigen risico verhoogd is.'

De Wit zegt verwachtingen te hebben over onder meer een verhoogde inzet op ganzenbeheer in natuurgebieden en het verminderen van de administratieve druk voor ondernemers. 'Voor het beheer moet de faunabeheereenheid een plan aanbieden bij de provincie dit jaar. De VVD roept de faunabeheereenheid op om in dat plan concreet te zijn door tijdsgebonden doelstellingen te noemen en inzicht te bieden in de daarvoor benodigde hulpmiddelen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer