Waadr%C3%A2ne+experimenteert+met+nostalgische+graanakker
Nieuws
© Tienke Wouda

Waadrâne experimenteert met nostalgische graanakker

Met de nostalgische graanakker onderzoekt agrarisch collectief Waadrâne of de biodiversiteit in het gebied kan worden vergroot. Het is een van de zes nieuwe maatregelen die het collectief treft in de GLB-pilot Akkerbelt.

Tientallen geïnteresseerde akkerbouwers bekeken dinsdagavond 4 augustus de nostalgische graanakker op het akkerbouwbedrijf van Jan Riemersma in Nes, bij Oosternijkerk.

Riemersma experimenteert samen met elf andere collega's met nieuwe pakketten als het strooien van zo'n 10 tot 20 ton ruige stalmest per hectare, slootbeheer door de vegetatie van de sloot en het talud te laten staan, keverbanken en nostalgische graanakkers.


Klaprozen en korenbloemen

De akkerbouwer zaaide in mei 4,5 hectare klaprozen, zomertarwe en korenbloemen in, het ging om 75 kilo per hectare. Hiermee wil hij het aantal insecten en vogels vergroten, maar ook het draagvlak van boeren.

Riemersma is enthousiast over de proef. 'Ik zie hier veel meer vlinders, fazanten en kleine vogeltjes als puttertjes dan in een regulier tarweveld. Dat komt ook doordat wij hier geen gewasbeschermingsmiddelen toedienen. De reacties zijn overweldigend. Er komen veel fietsers langs die foto's maken en soms de bloemen plukken. Ze zien dat boeren echt iets aan natuurbeheer willen doen.'


Nostalgische graanakker bij Nes.
Nostalgische graanakker bij Nes. © Tienke Wouda

De nostalgische graanakker blijft in de herfst en in de winter staan. Riemersma verwacht dat dit meer akkervogels trekt die de zaden opeten. Uit een onderzoek naar vogelgraan blijkt dat de aanwezigheid van voldoende graanstoppelvelden in de winter een belangrijke factor is om een goed habitat voor akkervogels te bieden, geeft het collectief aan. Niet alleen voor aanwezigheid van voedsel, maar ook voor dekking.


Honderd aanmeldingen

Volgens voorzitter Hans Kroodsma van collectief Waadrâne hebben zo'n honderd akkerbouwers in de regio aangegeven te willen vergroenen om de biodiversiteit te vergroten. Het collectief wil onder voorwaarden werken met de nieuwe maatregelen, geeft hij aan.


'Met dit soort zwaardere pakketten kunnen boeren meer verdienen en kan de biodiversiteit worden vergroot. Dat is een kans', stelt Kroodsma. 'Ook kan het collectief meer sturen. Meer maatwerk, betere inpasbaarheid, betere ecologische resultaten, dat zijn positieve zaken. 1 hectare nostalgische graanakker levert de boer financieel ongeveer hetzelfde op als 1 hectare tarwe.'

De vraag is of er over de hele linie extra geld beschikbaar komt. Kroodsma: 'Er wordt gezegd dat marktpartijen mee moeten betalen, maar dat blijft lastig. De consument wil meer biodiversiteit, maar wil daar niet financieel aan bijdragen. Wij vinden dat ook boeren die lichtere maatregelen nemen een vergoeding moeten blijven krijgen. Het moet niet zo zijn dat we straks bij de ene boer geld komen brengen en het bij de andere weghalen.'

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer