Vertrouwen boeren en tuinders enigszins hersteld

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agro Vertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten.

Vertrouwen+boeren+en+tuinders+enigszins+hersteld
© William Hoogteyling

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.De Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw steeg met 8 punten. Zowel de betere stemming op het bedrijf als een minder negatieve verwachting voor de komende twee à drie jaar droegen daaraan bij. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Alle gepresenteerde sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de varkenshouderij waar het vertrouwen sterk afnam. Alleen het vertrouwen van akkerbouwers is nog negatief, ondanks een klein herstel in het tweede kwartaal van 2020.


Glastuinders

Vooral bij glastuinders, en dan vooral op sierteeltbedrijven, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk verbeterd ten opzichte van de enquête die kort na het eerste kwartaal van 2020 werd uitgevoerd. Dit herstel was er ook duidelijk in de opengrondstuinbouw. Bij akkerbouwers bleef de stemming nagenoeg gelijk, terwijl de stemming bij pluimveehouders 1 punt daalde. Melkveehouders waren wat negatiever (-4 punten) over de huidige situatie op het bedrijf.

Veel meer varkenshouders waren somberder dan een kwartaal geleden. Toen was in deze sector de stemming op het bedrijf stabiel, terwijl andere sectoren een sterke daling kenden. In het tweede kwartaal daalde de index met 30 punten. Mogelijk is deze daling ingegeven door de boycot die China heeft afgekondigd voor de import van Nederlands varkensvlees.


Lange termijn

Ondernemers zijn over de situatie van hun bedrijf op de middellange termijn – twee tot drie jaar – weer wat positiever, maar de index bleef in totaliteit wel negatief. Dit betekent dat er nog steeds meer ondernemers zijn met negatieve verwachtingen dan met positieve verwachtingen voor hun bedrijf over twee à drie jaar. De index voor de totale land- en tuinbouw staat na het tweede kwartaal op -6 punten tegen -19 punten aan het eind van het eerste kwartaal van 2020.

Vooral glastuinders waren positiever over de bedrijfssituatie voor over twee à drie jaar. Ook melkveehouders lieten een sterk herstel zien, al kwam de index, anders dan in de glastuinbouw, nog niet boven nul uit.

Overigens was er in alle sectoren in de land- en tuinbouw herstel zichtbaar. Zo stegen de verwachtingen voor over twee à drie jaar met 9 à 10 punten bij de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en opengrondstuinbouw. Akkerbouwers waren ook iets positiever gestemd over de middellange termijn, maar met een verbetering met 6 punten bleef de index met -20 punten sterk negatief.


Afgelopen jaar

Terugkijkend op de afgelopen twaalf maanden zijn ondernemers minder tevreden dan een kwartaal eerder. De index blijft daarmee negatief. Alle indicatoren zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 gedaald. Vooral de index van de opbrengstprijs, en daarmee ook de omzet en winst, daalde. Met name varkenshouders, melkveehouders en glastuinders gaven aan slechtere opbrengstprijzen te hebben gehad.

Andere indicatoren daalden beperkt. De 'overall' land- en tuinbouw conjunctuurindex 'terugkijkend' daalde met 10 punten naar -22 punten. Een lagere index was er alleen in het tweede kwartaal van 2015.


Komend jaar

Vooruitkijkend naar de komende twaalf maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders nog steeds negatief. De index was wel beter dan een kwartaal eerder (+14 punten), maar bij de meeste ondernemers overheersen de zorgen over de nabije toekomst. De totale index bleef namelijk negatief (-17 punten). Ondanks dat veel ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen weer zullen herstellen (+29 punten), blijft de meerderheid nog negatief (-17 punten).

Dezelfde ontwikkeling is te zien in de indicatoren omzet, winst en productie. Alleen de kosten zullen wel verder toenemen, is de verwachting van ondernemers in de agrarische sector. De conjunctuurindex 'vooruitkijkend' staat in het tweede kwartaal nog op -17 punten en dat is een zeer sombere verwachting. Sinds de start van deze enquête in 2013 was de index alleen het eerste kwartaal van dit jaar lager.


548 bedrijven

De enquête is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. Er hebben 548 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer