Vertrouwen in land- en tuinbouw herstelt zich voorzichtig

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Vertrouwen+in+land%2D+en+tuinbouw+herstelt+zich+voorzichtig
© Persbureau Noordoost

De vertrouwensindex stijgt naar bijna 10 punten. Zowel een betere stemming als een positievere verwachting voor de komende twee à drie jaar dragen daaraan bij. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De enquête voor dit onderzoek wordt eenmaal per kwartaal gehouden. De laatse enquête vond plaats in januari. Toen speelde de uitbraak van het coronavirus en het effect daarvan op de wereldhandel nog nauwelijks een rol in de media.

Vooral melkveehouders en opengrondstuinders kregen over het vierde kwartaal meer vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. Akkerbouwers hebben juist minder vertrouwen.

Ondanks de stijging is het vertrouwen in de land- en tuinbouw nog altijd laag, in vergelijking met de metingen in de afgelopen drie jaar. Ook is de index lager dan het langlopend gemiddelde dat op ruim 14 punten staat.

Stemmingsindex stijgt 4 punten

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, stijgt met 4 punten naar ruim 20 punten. Vooral bij varkenshouders, pluimveehouders en glas- en opengrondstuinders is de stemming goed met een index van boven de 25 punten. Bij melkveehouders en akkerbouwers is de stemming met ruim 20 punten en 16 punten wat lager.


Terugkijkend op de afgelopen twaalf maanden geven de boeren en tuinders aan dat de productie positief heeft bijgedragen aan de bedrijfsvoering. Over de opbrengstprijs zijn ze verdeeld. De index is nagenoeg nul.

De omzet in de afgelopen twaalf maanden beoordelen de ondernemers voorzichtig positief. Door de negatieve bijdrage van de kosten op de bedrijfsvoering, draagt de winst volgens hen negatief bij aan die bedrijfsvoering.

Boeren en tuinders verdeeld

Hoewel de stemming op het bedrijf door het merendeel van de ondernemers nog altijd als positief wordt ervaren, zijn boeren en tuinders meer verdeeld over de inschattingen voor de middellange termijn van hun boerenbedrijf.

Er zijn evenveel respondenten die de situatie op hun bedrijf over twee à drie jaar negatief beoordelen als positief. De index die de middellangetermijnverwachting uitdrukt, is dan ook precies op nul uitgekomen in het vierde kwartaal van 2019.

• Lees wat er nog meer verscheen over de Agro Vertrouwensindex


Wel steeg de index 3 punten ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit komt met name door hogere verwachtingen van melkveehouders (+12 punten). De index van de verwachte situatie is, ondanks de stijging van 3 punten, nog een stuk lager dan het langlopende gemiddelde dat op bijna 9 punten ligt.

Vooruitblik 2020 iets positiever

Vooruitkijkend naar de komende twaalf maanden zijn ondernemers positiever dan een kwartaal eerder. Maar ondanks dat, zijn er nog altijd meer boeren en tuinders negatief dan positief gestemd over het komende jaar.

Men heeft positievere verwachtingen van de opbrengstprijs, productie en omzet. Maar door een toename van de kosten, draagt de winst nog altijd niet positief bij aan de bedrijfsvoering. De conjunctuurindex 'Vooruitkijkend' staat in het vierde kwartaal op -4 punten. Een kwartaal eerder was dit ruim -7 punten.

Over de Agro Vertrouwensindex
Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research de Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over twee à drie jaar. Deze enquête wordt sinds 2013 vier keer per jaar gehouden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer