Vertrouwensindex in de plus, vooral bij varkenshouders

De Agro Vertrouwensindex steeg in het eerste kwartaal van 2019 verder. De index nam toe tot bijna 15 punten en is daarmee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de ontwikkeling in de varkenshouderij (+17 punten) en de pluimveehouderij (+9 punten).

Vertrouwensindex+in+de+plus%2C+vooral+bij+varkenshouders
© Twan Wiermans

Ondernemers in de opengrondstuinbouw en melkveehouders hebben iets minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Het vertrouwen bij akkerbouwers is licht gestegen. Bij ondernemers in de melkveehouderij en bij de glastuinders was sprake van een stabilisatie van het vertrouwen in hun onderneming.


De varkenshouders hebben over het eerste kwartaal van 2019 het meeste vertrouwen in hun onderneming en dat was niet eerder zo hoog. Bovendien steeg zowel de huidige stemming op het bedrijf(stemmingsindex) als de index over de middellange termijn. Beide indexen vormen samen de Agro-vertrouwensindex. Het vertrouwen van de ondernemers in de intensieve veehouderij schommelt van kwartaal op kwartaal sterk.

Stemmingsindex

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven nam in het eerste kwartaal van 2019 af met 0,4 punt. Bij onderliggende sectoren is de verandering groter. Zo steeg de index van de varkenshouderij met bijna 20 punten en die van akkerbouwers met ruim 11 punten.

De index van opengrondstuinbouwers en pluimveehouders daalde beide met 4 punten. Bij de melkveehouders en glastuinbouwondernemers is de wijziging minder groot en neemt bij beide sectoren met bijna 1 punt toe.

Positiever

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw positiever. De index nam toe met ruim 3 punten. Dat gebeurde vooral onder invloed van de intensieve veehouderijsectoren. De index van de varkenshouderij steeg met 15 punten en die van de pluimveehouderij met bijna 20 punten.

Ook hier werd de stijging van de land- en tuinbouwindex geremd door de lagere verwachtingen bij akkerbouwers, melkveehouders en opengrondstuinbouwers. De daling bij deze sectoren bleef echter beperkt. De glastuinbouwers waren net iets positiever. Ondernemers kijken nog altijd negatief terug op de twaalf afgelopen maanden, blijkt uit de conjunctuurindex. Wel verbeterde de index ten opzichte van de meting een kwartaal geleden.

Opbrengstprijs

De totale land- en tuinbouwindex verbeterde (+4 punten), omdat de onderliggende factoren (productie, winst, omzet, opbrengstprijs) een stijging lieten zien. Alleen de kosten blijven volgens de ondernemers stabiel. Per saldo was de index -13 punten. Voor de komende twaalf maanden is de mening van de ondernemers onveranderd. De index blijft negatief (-3 punten).

De Agro Vertrouwensindex is een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research. Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer