Ondernemersvertrouwen+melkveehouders+in+de+lift
Nieuws
© VidiPhoto

Ondernemersvertrouwen melkveehouders in de lift

Het ondernemersvertrouwen van boeren is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 gestegen. Met name de melkveehouders blaken van het vertrouwen. Dat blijkt uit de De Agro Vertrouwensindex. De index steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 1,6 punt naar ruim 13 punten.

De toename is niet zichtbaar in alle sectoren. Opvallend is de ontwikkeling in de melkveehouderij (+6 punten). Ook het vertrouwen in de varkenshouderij en de vollegrondstuinbouw is licht gestegen. De vollegrondstuinders hebben momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming.

Het ondernemersvertrouwen in de pluimveehouderij daalde met 9 punten. Ondernemers in de glastuinbouw en de akkerbouw hebben eveneens minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Pluimveehouders hebben het minste vertrouwen in hun onderneming. De index van de pluimveehouderij fluctueert sterk per kwartaal; twee kwartalen geleden was het vertrouwen hier juist heel hoog.

• Bekijk de Agro Vertrouwensindex van vorig kwartaal: Sterke daling vertrouwen pluimveehouders


Betere stemming

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het vierde kwartaal van 2018 toegenomen met ruim 3 punten. De melkveehouders hebben de huidige situatie op het bedrijf een stuk positiever ingeschat dan een kwartaal geleden (+7 punten). Er waren meer sectoren die positiever waren dan een kwartaal geleden.

Alleen bij akkerbouw en met name de glastuinbouw is de stemming verslechterd (-5 punten). In de varkenshouderij is de stemming al langere tijd een stuk lager dan bij de overige sectoren. Er zijn in deze sector nog wel net iets meer ondernemers positief dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf.

Toekomstverwachting

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw vrijwel hetzelfde als een kwartaal geleden. De index veranderde nauwelijks. Wel daalde de verwachting bij ondernemers in de pluimveehouderij sterk. De index daalde met 17 punten en in die sector zijn nu meer ondernemers negatief dan positief gestemd.

De index staat nu op -11 punten. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2013. De indexen van de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en vollegrondstuinbouw daalden eveneens. Door een flinke verbetering van de index in de melkvee- en varkenshouderij (respectievelijk +5 en +6 punten), bleef de totale land- en tuinbouwindex nagenoeg gelijk aan de index uit de meting van een kwartaal geleden.

De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met Wageningen Economic Research. Het doel van de index is om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te verzamelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer