Vertrouwen boer en tuinder zakt naar dieptepunt

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gezakt. De Agro Vertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Vooral onder glastuinders, akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondsgroentetelers daalde het vertrouwen.

Vertrouwen+boer+en+tuinder+zakt+naar+dieptepunt
© Thierry Schut

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research. De Agro Vertrouwensindex is een economische barometer en is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over twee à drie jaar. Het Agro Vertrouwen ligt momenteel ook sterk lager dan het langlopende gemiddelde van 14 punten.


De enquête is verstuurd op 6 april en het panel kon tot 26 april zijn mening geven. Er hebben 541 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door veel factoren. De impact van de coronacrisis, weersomstandigheden, landbouwbeleid en/of de eigen bedrijfssituatie zijn hier voorbeelden van.


Stemmingsindex daalt sterk

Vooral bij glastuinders, met name in de sierteelt, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk negatiever beoordeeld dan in het vierde kwartaal van 2019 (-27 indexpunten). Ook was dat het geval in de vollegrondstuinbouw. De daling was fors, maar minder groot dan in de glastuinbouw (-14 punten). De index in de akkerbouw en pluimveehouderij daalde met 5 indexpunten.Alleen in de varkenshouderij waren de meningen positiever dan bij de vorige meting. De stemming van melkveehouders daalde nauwelijks.


Onder het nulpunt

Voor de middellange termijn (twee à drie jaar) zijn vooral akkerbouwers en melkveehouders negatiever over de economische ontwikkeling van hun bedrijf dan een kwartaal eerder. De index daalde bij akkerbouwers met 23 punten tot ver onder het nulpunt (-26). Eenzelfde beweging maakte de index van de melkveehouders. Hier was de daling zelfs 27 punten. De index staat hier nu op -24.

Glastuinders hadden ook minder vertrouwen in de middellange termijn. De index lag 15 punten lager dan een kwartaal eerder. Bijna eenzelfde daling van de index werd voor vollegrondsgroentetelers genoteerd. Varkenshouders waren al niet positief, maar door een daling van ruim 5 indexpunten zakt hier de verwachting voor het eigen bedrijf verder onder het nulpunt.


• Lees wat er nog meer verscheen over de Agro Vertrouwensindex

Onder het nulpunt hebben meer ondernemers de verwachting dat het slechter zal gaan met hun bedrijf dan dat er ondernemers zijn met een positieve verwachting. Alleen bij pluimveehouders zijn de optimisten nog net in de meerderheid (index staat op +1).


Afgelopen twaalf maanden

Ondernemers die terugkijken op de afgelopen twaalf maanden zijn minder tevreden dan een kwartaal eerder. Alleen over de kosten zijn eigenaren van bedrijven in de land- en tuinbouw positiever. De index blijft daar nog wel negatief.

Alle andere indicatoren zijn ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 gedaald. Vooral over de opbrengstprijs en de winst waren de ondernemers minder tevreden. Bij de andere indicatoren daalde de index slechts beperkt. De 'overall' land- en tuinbouw conjunctuurindex 'terugkijkend' daalde met 3,5 punt en is nog altijd negatief (-11,5 punten).


Vooruitblik negatiever

Vooruitkijkend naar de komende twaalf maanden zijn boeren en tuinders sterk negatiever dan een kwartaal eerder. De index daalde met 27 punten. Ze verwachten vooral dat de opbrengstprijzen zullen dalen (indexdaling van 52 punten) en de productie zal verminderen (indexdaling van 13 punten). Daardoor zullen volgens de ondernemers de omzet en winst sterk dalen (indexdaling van respectievelijk 48 en 35 punten).Wel hebben de ondernemers de verwachting dat de kosten zullen dalen. De index steeg hier bijna 14 punten. De conjunctuurindex 'vooruitkijkend' staat in het eerste kwartaal van 2020 op -31 punten. Een kwartaal eerder was dit -4 punten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer