NVWA+controleert+slachterijen+extra+tijdens+Offerfeest
Nieuws
© Nieuwe Oogst

NVWA controleert slachterijen extra tijdens Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie en veiligheidsregio's gaan extra controleren tijdens het islamitische Offerfeest dat dit jaar plaatsvindt van 31 juli tot en met 3 augustus. Toezichthouder NVWA wil onder meer weten of de coronaregels goed worden nageleefd.

Ook wordt er gekeken naar de regels rond dierenwelzijn en de voedselveiligheid. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht. In Nederland moeten dieren voor het doden bewusteloos worden gemaakt.

Een uitzondering op de regel is gemaakt voor slachten volgens religieuze gebruiken. Onder voorwaarden mag het dier zonder bedwelming worden gedood. Dit betekent dat dieren een halssnede krijgen en verder worden geslacht nadat ze het bewustzijn hebben verloren.

Slachthuizen moeten tijdens het Offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is dit jaar niet toegestaan dat klanten of andere toeschouwers in het slachthuis aanwezig zijn. Het vlees wordt vaak direct en ongekoeld opgehaald bij de slachterij, of bij een distributiepunt zoals een winkel of moskee. Daar wordt het verdeeld onder mensen die een dier hebben laten slachten.


Strenge voorwaarden

Karkassen van pas geslachte dieren mogen dit jaar alleen onder strenge voorwaarden vanuit het slachthuis worden overhandigd aan klanten die buiten staan. Het slachthuis moet ervoor zorgen dat ook hier de veiligheid van de mensen wordt gewaarborgd. Dit betekent dat mensen niet meer allemaal tegelijk naar het slachthuis kunnen komen, maar dat zij een voor een hun vlees moeten komen ophalen.

Slachterijen die tijdens het Offerfeest runderen, schapen of geiten slachten, moeten zich vooraf melden bij de NVWA. Omdat het hier vaak gaat om kleinere bedrijven waar tijdens het Offerfeest veel meer dieren worden geslacht dan normaal, heeft de NVWA getoetst of hier tijdens het Offerfeest veilig kan worden geslacht. Hierbij is gelet op het naleven van de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook is gekeken of er door dierenartsen van de NVWA, hun officiële assistenten in dienst van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en andere medewerkers veilig kan worden gewerkt. En of het mogelijk is de veiligheidsvoorschriften in verband met corona na te leven.


Aansnijden

In slachthuizen waar dieren onbedwelmd worden geslacht is continu toezicht op het aansnijden en doden van de dieren. Bij het onbedwelmd slachten geldt de 40 secondenregel. Dit betekent dat het slachthuis bij het slachten van een schaap, geit of koe moet garanderen dat het dier nooit langer dan 40 seconden na het aansnijden bij bewustzijn is. Als blijkt dat dit niet het geval is, moet het dier direct worden bedwelmd.

Naast het toezicht in slachthuizen voeren teams van de NVWA tijdens het Offerfeest extra controles uit om na te gaan of de regels voor het vervoeren van dieren goed worden nageleefd. Ook zien de NVWA en de politie erop toe dat dieren buiten slachthuizen niet illegaal worden geslacht.

Bekijk meer over: