Ministerie onderzoekt belemmeringen voor agrobosbouw

Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoek verrichten naar de belemmeringen die de combinatie van bos- en landbouw in de weg staan. Aandachtspunt is onder meer hoe de houtopstanden kunnen vallen onder subsidiabele landbouwgrond.

Ministerie+onderzoekt+belemmeringen+voor+agrobosbouw
© Dirk Hol

Schouten kwam deze week op verzoek van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber met een nadere toelichting op haar voornemen om in de komende jaren 10 miljoen nieuwe bomen aan te planten.

De ontwikkeling van agrobosbouw, waarbij teelten en veehouderij worden gecombineerd met houtige gewassen, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Daarom is volgens de minister meer ervaring met agroforestry nodig om de omvang van de voordelen concreter in beeld te krijgen.


Een advies van het Louis Bolk Instituut over de ontwikkeling van agrobosbouw in Nederland wordt door het ministerie van LNV bestudeerd. Ook volgen er aanbevelingen voor voedselbossen van Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Uit reacties op het bomenplan blijkt dat boeren vrezen voor de waardedaling en landbouwbestemming van hun grond als daar eenmaal bomen op staan. Schouten wil dergelijke knelpunten wegnemen en bekijkt daarom of de aangeplante boerenbossen kunnen worden aangemerkt als subsidiabele landbouwgrond. Dit zal ook onderdeel uitmaken van de voorstellen voor het Nationaal Strategisch Plan dat in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt opgesteld.


Uitzondering Natuurwet

Dik-Faber vroeg de minister ook of ze bereid is om in de Wet natuurbescherming een uitzondering te maken voor agrobosbouw, waardoor dit wordt beschouwd als onderdeel van het landbouwsysteem en niet wordt gezien als houtopstand. In sommige gevallen, zoals bij boomgaarden met hoogstambomen, is dit al het geval.

De bewindsvrouw laat onderzoeken of de wet, of de wijze van uitvoering daarvan, agroforestry tegenwerkt. 'Ik ben bereid hierover in gesprek te gaan met provincies in het kader van de bossenstrategie. Zij voeren dit beleid namelijk uit.'Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer