Schapendokter: let op worminfecties bij jaarlingen

Schapen uit 2019 lopen meer risico om worminfecties op te lopen. Veel jaarlingen konden vorig jaar onvoldoende wormweerstand opbouwen, terwijl de kans op infecties nu groot is door de regen van afgelopen tijd.

Schapendokter%3A+let+op+worminfecties+bij+jaarlingen
© Peter Urbanus

Wormlarven gedijen goed in vochtig gras. Ze hebben vocht nodig om vanuit de mest het gras in te kruipen. Zonder vocht blijven ze in de mest liggen en worden ze niet opgegeten. In droge omstandigheden vindt er dan ook nauwelijks besmetting plaats van dieren.

Doorgaans adviseert Reinard Everts van Schapendokter.nl om bij de monitoring van wormbesmettingen te focussen op lammeren. Maar specifiek dit jaar adviseert hij om ook de jaarlingen niet te vergeten bij het nemen van mestmonsters.

'Net als nu was het in 2019, vooral op de oostelijke zandgronden in Nederland, erg droog. Op veel bedrijven die met regelmaat mestonderzoeken uitvoeren, zagen we toen ook dat de wormbesmetting in 2019 bij de lammeren niet extreem hoog is geweest', aldus Everts op Schapendokter.nl. Op een deel van deze bedrijven was het helemaal niet nodig om lammeren te ontwormen. Keerzijde is volgens Everts wel dat er mogelijk onvoldoende weerstand is opgebouwd tegen worminfecties.


Geen hoge ei-uitscheiding

De dierenartsen van Schapendokter.nl zien dat de eenjarige ooien op deze bedrijven na het aflammeren nauwelijks een spring rise lieten zien (de stijging van worminfecties na het aflammeren). Normaal gesproken zijn de eenjarige ooien juist de groep die de hoogste ei-uitscheiding hebben na aflammeren.

Voor een spring rise is het wel nodig dat de ooien in de voorgaande nazomer geïnfecteerd zijn geraakt met wormen. De wormen die in de nazomer voor een infectie zorgen, gaan normaal gesproken vrij snel in 'inhibitie' (rust) om pas in het voorjaar – rondom het aflammeren – weer actief te worden. Everts: 'Het is dus ook logisch dat er zonder infectie in de nazomer of het najaar nauwelijks een spring rise optreedt.'


Mestmonsters nemen

Consequentie is dat de in 2019 geboren dieren mogelijk nog onvoldoende wormweerstand hebben opgebouwd. Omdat jaarlingen vaak niet volgens een strak omweidingsschema worden geweid of tussen de oude schapen lopen, kunnen er dus zwaardere infecties opbouwen in de dieren. Dit kan ook bij jaarlingen tot klinische klachten leiden, een zware besmetting met haemonchus (rode lebmaagworm) kan dan zelfs tot sterfte leiden.

'Ons advies is dan ook om de komende periode niet alleen de wormbesmetting in de mest van lammeren te monitoren, maar ook mestmonsters van de jaarlingen te onderzoeken. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen, mocht het nodig zijn', besluit Everts.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 8°
  0 %
Meer weer