LTO+Noord%3A+%27Pachtbeleid+zet+boeren+Texel+klem%27
Nieuws
© Peter Urbanus

LTO Noord: 'Pachtbeleid zet boeren Texel klem'

Nieuw pachtbeheer op Texel zet de landbouw op het eiland klem, stelt LTO Noord. Het waterschap en natuurbeherende organisaties hebben de bijdragen voor de pacht flink verhoogd en aangevuld met extra regels.

Volgens LTO Noord-bestuurder Isabel Boschma komt met name het houden van schapen op het eiland hierdoor in het gedrang. 'De marges in die sector zijn al klein, waarbij ondernemers vaak veel grond pachten als beheerders van dijken en natuur. Dit komt hard aan.'

Onlangs richten schapenhouders de vereniging Schapeneiland Texel op voor extra perspectief. De gemeente ondersteunt dit initiatief, omdat schapen horen bij het karakteristieke Texelse landschap.

Ook vlees- en melkveehouders hebben moeite met de hogere pachtprijzen. Boschma: 'En dan zijn de beheerregels ook nog aangescherpt. Wie niet daar niet aan voldoet, valt af voor de pacht.'

'Veel eenjarige pacht'

LTO Noord pleit al langer voor betere pachtafspraken voor de langere termijn. 'Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hanteren veel eenjarige pacht. Dat maakt het voor de ondernemers heel lastig om te investeren in extra kwaliteit.'

Een woordvoerder van Natuurmonumenten bestrijdt dat er aanvullende voorwaarden en een verhoging van de pachtprijs zijn. 'Wel rekenen we dit jaar een deel van de GLB-rechten door. Dat is vorig jaar niet gebeurd. Overigens zouden we graag pachtcontracten voor een langere termijn aangaan, maar dat lukt niet als gebieden nog niet volledig zijn ingericht. Zodra het kan, bieden we langerlopende contracten aan.'

Risico op beschadiging

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) staakte vorig jaar de begrazing van primaire dijken, vanwege het risico op beschadiging. Nadat een praktijkproef uitwijst dat er geen schade optreedt, wordt dit beheer fasegewijs weer ingevoerd. Boschma: 'Maar daarbij worden nieuwe pachttarieven gehanteerd, die soms met meer dan de helft zijn verhoogd.'

HHNK stelt dat er de afgelopen jaren geen of zeer beperkte pacht is gevraagd voor de dijkpercelen vanwege de dijkversterkingen. 'Voorafgaand had een taxateur al marktconforme pachtprijzen opgesteld, afhankelijk van de steilte van de dijken. Die nieuwe tarieven zijn door de dijkversterking uitgesteld, vandaar misschien de schrik.'

Het waterschap zegt het gesprek met de pachters aan te willen gaan. Daarvoor staat ook al een overleg gepland. 'We zijn zeker voorstander van schapen op de dijk en gaan voor een redelijk tarief. De kans is aanzienlijk dat dit een hoger bedrag is dan voorheen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer