Noord%2DHolland+doet+eerste+stikstofaankoop
Nieuws
© Arjen Vos

Noord-Holland doet eerste stikstofaankoop

Provincie Noord-Holland heeft de grond en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning gekocht van een melkveehouderij in Burgerbrug, bij de Schoorlse Duinen. De grond stond bijna twee jaar te koop. Het is de eerste stikstofaankoop van de provincie. LTO Noord vindt de koop 'onhandig'.

Schapenbedrijf Rinnegom Landschapsbeheer gaat de gronden zes jaar pachten van de provincie. Met de aankoop van de gronden en de stikstofvergunning haalt de provincie een deel van de stikstofneerslag weg bij het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen.

Een kwart van de stikstofrechten van de melkveehouderij gaat naar de schaapsherders. Voor driekwart gaat de stikstofvergunning naar de provincie. Dit deel wil de provincie beschikbaar stellen voor de bouw van woningen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om vrijgekomen stikstofruimte van veehouderijen te hergebruiken voor andere projecten, omdat er nog geen regionaal registratiesysteem bestaat. Hierover zijn de provincies en het rijk in overleg.

Het totaalaantal stikstof dat de provincie met deze gronden aankoopt, is 2 mol. 'Projecten die een vergunning willen aanvragen, mogen niet meer dan 0.005 mol neerslaan op de natuur om vergunningvrij te starten. Veel woningbouwprojecten halen die norm net niet, waardoor ze extra stikstofruimte nodig hebben', stelt de provincie.


Druk zetten op onderhandelingen

Voorzitter Nico Verduin van LTO Noord Noord-Holland vindt dat de provincie met de aankoop druk zet op onderhandelingen over het gebiedsproces.

'Het is een stap voor de troepen uit. Dat is onhandig. We onderhandelen nog met de provincie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over allerlei voorwaarden rondom stikstof. Zo moeten we meer duidelijkheid hebben over hoe extern salderen tussen bedrijven met dierrechten en andere partijen eruit komt te zien', zegt Verduin.

'Op dit moment is stikstof uit de landbouw nog uitgezonderd van extern salderen met andere sectoren. De insteek is tot nu toe dat opkoop alleen zinvol is als uitkomst van een gebiedsgerichte aanpak en er is nog nergens zo'n situatie. Daarmee neemt de provincie het risico om onverstandig geld te investeren en daarnaast het komende gebiedsproces te verstoren.'


Gelegenheidsaankoop

Volgens een woordvoerder van de provincie betreft de koop een 'gelegenheidsaankoop'. 'De opgave in het gebied wordt heel groot, onder andere voor woningbouw. Het schapenbedrijf zocht een vaste plek om zijn activiteiten voor te zetten. Het melkveehouderijbedrijf stond al lang te koop. Daar was geen enorme interesse voor. We hebben er goed over nagedacht dat met de aankoop het landschap niet verrommelt. En de aankoop blijft goed voor de natuur, ook als we de stikstofruimte niet voor woningbouw kunnen benutten.'

Natuurgedeputeerde Esther Rommel (VVD) is verheugd over de aankoop. 'Dit is precies wat ik al tijden voor ogen heb. Een prachtige win-winsituatie die zowel de stikstofneerslag vermindert als de natuur versterkt en verloedering van het landschap tegengaat. Daarnaast is het een vrijwillige verkoop en dus niet gedwongen.'

Bekijk meer over: