Miljoenen+euro%27s+voor+landbouw+in+Gelderland
Nieuws
© Hilde Boelema

Miljoenen euro's voor landbouw in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland hebben op de laatste dag voor het zomerreces een klap gegeven op een aantal voor de landbouw belangrijke projecten. Zo wordt 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuurinclusieve landbouw en 33,5 miljoen euro voor de aanpak van de stikstofkwestie.

Die 33,5 miljoen euro is behalve voor de landbouw ook bestemd voor de bouw, de binnenvaart en de industrie, maar het merendeel (30 miljoen euro) is voor de kalverhouderij. Dit is aanvullend op maatregelen van het rijk. De Gelderse aanpak is gericht op een duurzaam uitzicht op de toekomst voor de kalverbedrijven. Zo is er geld om tot betere staltechnieken te komen, bijvoorbeeld door middel van proefbedrijven.


Eerder werd al bekend dat er op korte termijn keukentafelgesprekken met kalverhouders plaats gaan vinden om in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor innovatie, het vinden van andere verdienmodellen, bedrijfsverplaatsing of eventueel bedrijfsbeëindiging.


Twintig organisaties

De provincie stelt ook 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Bij dit platform zijn twintig organisaties betrokken, waaronder LTO Noord, de agrarische collectieven in de provincie, natuurorganisaties en enkele gemeenten.

Een doelstelling van het platform is dat over zeven jaar zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief is. Uitgangspunt is dat individuele boeren kunnen kiezen welke maatregelen het best bij hun bedrijf passen. Andere doelstellingen zijn onder andere meer betrokkenheid van burgers bij landbouw en het belonen van duurzame productie.


Uitvoeringsprogramma

Vorig jaar al presenteerden de organisaties een actieplan, dat nu is vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA): 'Ik zie dat met agrarische ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet om samen verder te komen.'

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond dinsdag plaats bij het melkveebedrijf van de familie Lubbers in Arnhem. Bart Lubbers: 'Ik heb gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  15 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer