Ministerie moet adressen PAS-melders openbaar maken

De rechtbank in Groningen heeft dinsdag besloten dat de adressen van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. Mobilisation for the Environment (MOB) had dit geëist. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was hiertegen.

Ministerie+moet+adressen+PAS%2Dmelders+openbaar+maken
© Niels de Vries

Ook enkele agrariërs, ondersteund door LTO Nederland, zijn partij in deze rechtspraak. LTO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzetten zich tegen openbaarmaking van de gegevens. LTO Nederland roept het ministerie op om in hoger beroep te gaan en tot de hoogste rechter zich hierover heeft uitgesproken, geen gegevens te openbaren.

De rechter in Groningen heeft besloten dat het ministerie de gevraagde PAS-informatie tussen 24 en 31 juli openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de adresgegevens van bedrijfslocaties, niet om namen. MOB heeft eerder aangegeven deze gegevens te willen gebruiken om de meldingen te controleren en te procederen.

LTO Nederland verzet zich hiertegen en staat boeren in deze rechtszaak bij. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden.


Bescherming levenssfeer

'Boeren hebben, net als elke Nederlandse burger, recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. PAS-melders hebben te goeder trouw gehandeld en moeten worden beschermd. Er is al lang toegezegd dat hun situatie wordt gelegaliseerd. LTO vindt het belangrijk dat deze zaak wordt voorgelegd aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. We roepen het ministerie daarom op om in hoger beroep te gaan en de gegevens tot die tijd sowieso niet te openbaren', zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.

'Het afgelopen jaar heeft helaas laten zien dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van boeren in gevaar is. De bezetting van een bedrijf in Boxtel, brandstichting op agrarische bedrijven en talloze inbraken zorgen voor angst en onrust onder onze achterban.'


Toezegging legaliseren

Ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning aan konden vragen omdat de stikstofemissie te gering was, moesten een melding doen. Hierbij kon het gaan om het bemesten of het weiden van koeien. Met het einde van het PAS zijn de meldingen niet meer geldig. LTO Nederland heeft steeds benadrukt dat deze ondernemers, die te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een PAS-melding, niet gedupeerd mogen worden. Het ministerie van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd de situatie van de PAS-melders te legaliseren. Dat proces loopt, hoewel het lang op zich laat wachten.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer