LTO+blij+met+focus+kabinet+op+huisvesting+arbeidsmigranten
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO blij met focus kabinet op huisvesting arbeidsmigranten

LTO Nederland is content met de stap van het kabinet naar meer regie en focus op de bouw van huisvesting voor arbeidsmigranten. Het kabinet heeft gereageerd op de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. LTO Nederland kan zich deels vinden in deze kabinetsreactie.

Het kabinet benoemt dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, maar stelt ook dat zij een kwetsbare positie hebben die moet worden verbeterd. Essentieel daarvoor is dat er meer kwalitatief goede huisvesting wordt gerealiseerd op de kortst mogelijke termijn.


LTO roept al langere tijd dat de rijksoverheid met gemeenten, provincies en werkgevers, die arbeidsmigranten huisvesten, om de tafel moet om duidelijke afspraken met concrete doelstellingen te maken gebaseerd op eenduidig beleid. Veel agrarische werkgevers huisvesten arbeidsmigranten die bij hen werken. LTO vindt dat vanuit het principe van goed werkgeverschap agrarische werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor kwalitatief goede en gecertificeerde huisvesting.


'Maar dan moet het werkgevers, veel meer dan nu, mogelijk worden gemaakt om huisvesting te bouwen', zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. 'Juist agrarische werkgevers die kwalitatief goede huisvesting op het eigen erf willen en kunnen realiseren, zijn in onze ogen een belangrijke sleutel voor het oplossen van de huisvestingsbehoefte.'


Coronavirus

Het kabinet geeft verder aan dat arbeidsmigranten in hun woning beschermd moeten zijn tegen het gevaar van besmetting met het coronavirus. LTO Nederland vindt het belangrijk dat werkgevers de geldende RIVM-richtlijnen, zoals het zorg dragen voor extra hygiëne en afstand houden, naleven. LTO Nederland heeft in het protocol voor veilig werken, wonen en reizen in de land- en tuinbouw hiervoor duidelijke aanbevelingen opgenomen.

Arbeidsmigranten zijn voor de land- en tuinbouw een belangrijke groep werknemers. LTO Nederland vindt dat werkgevers van arbeidsmigranten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor een veilige werk- en woonomgeving. Dat is onderdeel van goed werkgeverschap. Niet voor niets heeft LTO Nederland, samen met de vakbonden, het initiatief genomen voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF).


Lange termijn

Op de lange termijn vindt LTO het nodig dat alle verantwoordelijke partijen samen aan de slag gaan om ieder vanuit de eigen mogelijkheden de knelpunten rondom arbeidsmigranten aanpakken. 'De huidige en toekomstige aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten voor de lange termijn moeten oplossingen geven voor de huidige problematiek, maar moeten wel proportioneel, praktisch én haalbaar zijn voor werkgevers', besluit Van den Boomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  10 %
 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
Meer weer