Melkprijzen+mei+dalen+verder%2C+markt+is+stabiel
Achtergrond
© Pieter Stokkermans

Melkprijzen mei dalen verder, markt is stabiel

De berekende voorschotmelkprijzen komen in mei 2020 uit op gemiddeld 32,20 euro per 100 kilo standaardmelk. Een daling van 0,42 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in mei 2020 ligt 1,19 euro ofwel 3,6 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking, uitgevoerd door ZuivelNL.

De gemiddelde premies voor gmo-vrije melk (of VLOG-melk) zijn vanaf 2019 met terugwerkende kracht verwerkt in de berekende melkprijzen. Zonder deze premies zou de gemiddelde melkprijs 0,16 euro lager, ofwel 32,04 euro per 100 kilo, zijn geweest. Overigens heeft deze wijziging alleen gevolgen voor het gemiddelde en de melkprijzen van de Duitse ondernemingen.

Het Ierse Dairygold (+0,50 euro) en het Franse Savencia (+0,30 euro) hebben de melkprijs iets verhoogd ten opzichte van april. Van alle andere ondernemingen is de melkprijs gelijk gebleven of gedaald. FrieslandCampina heeft de melkprijs het meest verlaagd met 1,90 euro per 100 kilo.


Melkprijzen gedaald

Vanaf februari tot en met mei zijn de melkprijzen gemiddeld gedaald met 2,13 euro per 100 kilo. Voor een deel komt dit door het vervallen van de seizoenspremie of een seizoensheffing. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, zijn in deze maanden de melkprijzen van Milcobel (-4 euro), Dairygold (-3,50 euro), FrieslandCampina (-3,30 euro) en Kerry (-2,60 euro) het meest gedaald.


Om meer inzicht te geven in de opbouw van de melkprijzen, is vanaf deze publicatie de grafiek uitgebreid met de vet- en eiwitprijzen. Zo is te zien in welke mate de melkprijs verandert bij gehalten hoger of lager dan de standaard 4,2 procent vet en 3,4 procent eiwit.


Opvallend is dat van een aantal zuivelondernemingen de melkprijzen vanaf februari niet zijn gewijzigd. Dit geldt voor Hochwald, Valio, Danone, Saputo Dairy UK en per saldo ook voor Arla (maart +1 euro en mei -1 euro).


Duurzaamheidspremies

Door steeds meer toeslagen op de melkprijs voor met name duurzaamheid en bijzondere melkstromen, wordt het lastiger representatieve melkprijzen met elkaar te vergelijken. Maar tegelijkertijd neemt hierdoor ook de behoefte aan transparantie toe.

De duurzaamheidspremies zijn erop gericht dat alle melk duurzamer wordt geproduceerd. Daarom worden in de berekende melkprijzen de gemiddeld uitgekeerde toeslagen verwerkt, voor zover bekend.


Bijzondere melkstromen

Alle zuivelondernemingen hebben meerdere melkstromen, waarbij de melk apart wordt opgehaald en verwerkt. Voor de melkprijsvergelijking, gericht op de hoofdstroom, zijn de melkstromen die door hun omvang (bijna) standaard zijn geworden het meest relevant. Concreet gaat het hierbij op dit moment om de gmo-vrije melkstroom in Duitsland en weidemelk in Nederland. De gemiddelde premies voor deze melkstromen zijn verwerkt in de berekende melkprijzen.

De Nederlandse melkaanvoer nam in mei voor de tiende maand op rij toe, dit keer met 0,6 procent. Het volume bedroeg in de eerste vijf maanden van 2020 2,7 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Kanttekening daarbij is dat de extra productie op de schrikkeldag in februari en het lagere referentieniveau in 2019 de groei extra versterkten.

De EU-melkaanvoer nam in april nauwelijks toe. In de maanden daarvoor werd nog een groei van rond de 1 procent gerealiseerd. Ierland en Nederland lieten nog een toename zien. De melkaanvoer in Duitsland en Polen bleef op nagenoeg hetzelfde niveau. Het Franse volume daalde.


Mondiale melkaanvoer

De melkproductie in de andere mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen liet in april een toename zien, met uitzondering van Nieuw-Zeeland (-1 procent). Met name de volumes in Australië (+6 procent), Argentinië (+8 procent) en Uruguay (+5 procent) groeiden sterk. De VS noteerde een stijging van ruim 1 procent.

Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met april 2020 2,2 procent hoger dan het jaar daarvoor.


Botermarkt in rustiger vaarwater

De botermarkt is, na de sterke stijging van de prijzen in mei en begin juni, in rustiger vaarwater gekomen. In het resterende deel van juni steeg de prijs van boter nog licht.

Wel startte de maand juli met een forse stijging van 15 euro per 100 kilo. De vraag is beperkt. Maar door een krapper aanbod, onder andere door de private opslag en een lagere productie, heeft de markt toch het niveau kunnen vasthouden.


Mageremelkpoeder

Net als bij boter nam de notering van mageremelkpoeder sterk toe in mei en begin juni. Sindsdien is het prijspeil nagenoeg gelijk gebleven.

Er is weinig koopbelangstelling en verkopers ervaren geen verkoopdruk. Mageremelkpoeder uit de VS is iets goedkoper dan Europees product, maar dit zorgt voor weinig hinder. De notering van vollemelkpoeder is omhooggegaan in mei en juni, in lijn met de ontwikkelingen van boter en mageremelkpoeder.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer