LTO%3A+%27Voermaatregel+afgang+voor+landbouwministerie%27
Nieuws
© Vidiphoto

LTO: 'Voermaatregel afgang voor landbouwministerie'

Door gebrek aan politiek lef en juridische tunnelvisie hangt er volgens LTO Nederland nog altijd een voermaatregel boven de markt die de sector in rep en roer brengt. 'Die voermaatregel is een afgang voor het landbouwministerie.'

Toch zag LTO na het Kamerdebat van woensdag op donderdag 'op de valreep nog een klein lichtpuntje.' Dat kwam vanwege een door de Kamer aangenomen motie van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Die zet landbouwminister Carola Schouten aan om het alternatieve voorstel vanuit de sector door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat moet binnen drie weken gebeuren.


Pakt deze doorrekening positief uit, dan moet het sectorvoorstel worden gevolgd. LTO Nederland roept de bewindsvrouw op om deze motie uit te voeren. In het Kamerdebat was de minister zeer terughoudend en gaf ze zelfs aan dat boeren er rekening mee moeten houden dat de ministeriële regeling er toch komt.


Een waanzinnige maatregel

Vanuit een juridische logica, die volgens LTO geen enkel verband heeft met de realiteit van het boerenbedrijf, is er dus nog altijd het risico dat de sector te maken krijgt met een onwerkbare voermaatregel.

'Van de zo veelvuldig aangehaalde ambitie van het 'verminderen van regeldruk' en 'ruimte voor het vakmanschap voor boeren en tuinders', zoals verwoord in onder andere de visie van het ministerie van LNV, lijkt nog maar bar weinig over te zijn.'Alle ogen zijn nu gericht op een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving en of doorrekening van het plan binnen de gestelde termijn lukt. 'Lukt dat niet, dan lijkt het erop dat de minister tot het einde van jaar op bijna pretentieuze wijze alsnog bepaalt welk voer wel en welk voer niet is toegestaan voor melkveehouders', geeft LTO aan. 'Dat is geen begaanbare weg.'


Goede wil van boeren

LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te komen. 'Bewijs daarvan is het alternatieve voorstel waar belangenbehartigers uit de melkveehouderij de afgelopen weken ontzettend hard aan hebben gewerkt.'

Dat past ook helemaal bij de ingezette dalende stikstoflijn van afgelopen jaren, verzekert de land- en tuinbouworganisatie. 'Alleen een aanpak die aansluit bij het boerenbedrijf, die ruimte geeft aan ondernemerschap en die innovatie bevordert, heeft kans van slagen. De voermaatregel die nog altijd boven de markt hangt, werkt enkel contraproductief.'


Alternatieve plannen

Een afgelopen nacht ingediende SGP-motie om het plan van de minister direct van tafel te halen, haaalde het niet. 'De motie van VVD/CDA biedt nu een laatste mogelijkheid. Die zit overigens nog vol onzekerheden. Ondanks het aannemen van deze motie is LTO Nederland teleurgesteld dat het zo ver moest komen.'


Afgelopen weken zijn er vanuit de sector verschillende alternatieve voorstellen aan het ministerie gedaan. 'Er zijn verschillende gesprekken gevoerd die uiteindelijk niets hebben opgeleverd. Dat schaadt het vertrouwen in een zinvolle dialoog met het ministerie van LNV. Nu stuurt de Kamer de minister in het holst van de nacht bij.'


Vervolg

De aangenomen motie biedt een laatste mogelijkheid, verzekert LTO. 'Wij gaan ervan uit dat de minister uitvoering geeftn aan de motie en alles in het werk stelt om tot een oplossing te komen die op draagvlak kan rekenen in de sector en veehouders niet in een situatie brengt waar ze moeten kiezen tussen het volgen van de wet of het gezond houden van hun dieren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer