LTO+Noord+regio+West+wil+integraal+faunabeheer
Nieuws
© René Eijsink

LTO Noord regio West wil integraal faunabeheer

LTO Noord regio West heeft een integrale faunavisie opgesteld voor een realistisch beheer. Doel is om proactief de groeiende wildschade terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland hebben in 2017 een speciale faunaportefeuillehouder aangesteld. De wildschade is in het westen relatief het hoogst, stelt regiovoorzitter Arnold Michielsen.

'We hadden het gevoel met een achterhoedegevecht bezig te zijn en nemen nu het initiatief. Graag nemen we andere regio's mee in ons verhaal, omdat een goed faunabeheer landelijke regie nodig heeft.'


Regie

LTO Noord sprak voor de visie met diverse faunadeskundigen. 'De teneur is dat de wildpopulatie overal toeneemt. Er moet regie worden genomen om te komen tot beheersbare populaties', vindt Michielsen.

'Wij doen concrete voorstellen, zoals het gezamenlijk met andere belanghebbenden vaststellen van een boven- en een ondergrens voor alle schadelijke diersoorten. Daar waar schade optreedt, moet die volledig worden vergoed.'


Pijn

Volgens zijn collega Basjan Niemansverdriet in Zuid-Holland moeten provincies één lijn trekken. 'Verschillen in aanpak frustreren een goed beheer. Overigens blijft het regionaal en lokaal afstemmen van beheer belangrijk. Ter plekke is direct de pijn voelbaar die de overpopulatie veroorzaakt', zegt hij.

'Interprovinciale en landelijke regie is noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Daar moet nu eindelijk werk van worden gemaakt', stelt Niemansverdriet.


20 miljoen euro

Landelijk wordt jaarlijks zo'n 20 miljoen euro aan wildeschadevergoedingen uitgekeerd. 'Het werkelijke leed ligt rond het vijfvoudige. Dat is niet langer verantwoord.'

Realisme is daarom het sleutelwoord in de faunavisie. Michielsen: 'Als het gaat om dieren, wint de emotie het vaak van de ratio. Dat willen we omdraaien. Als boeren houden we ook van dieren en planten, maar er moet wel evenwicht zijn. Dat is nu zoek. Een ondernemer zit sowieso niet te wachten op een uitkering voor wildschade. Hij gaat voor gezond en veilig voedsel.'


Helder verhaal

De komende periode wil LTO Noord regio West het plan met andere belanghebbenden bespreken, waaronder overheden en andere terreinbeherende organisaties. Niemansverdriet: 'We hebben een helder verhaal opgesteld hoe wij tegen dit dossier aankijken.'

De problematiek rondom nieuwe diersoorten, zoals de wolf, toont volgens Michielsen het nut aan van risicoanalyses. 'Wat zijn de effecten voor de landbouw? En wil de maatschappij die dragen? Heldere vragen met een zakelijk antwoord.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer