Gans+blijft+vogelvrij+in+Gelderland
Nieuws
© DIRK HOL

Gans blijft vogelvrij in Gelderland

Naast de jacht op de Canadese gans, blijft de komende jaren in Gelderland ook afschot mogelijk van de brandgans. Gedeputeerde Staten kunnen zich vinden in de voorstellen van Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland tot 2023.

Het Gelderse Faunabeheerplan gaat over de jachtwildsoorten haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant en de soorten van de landelijke en provinciale vrijstelling schadebestrijding. Op de landelijke vrijstelling staan kraai, kauw, vos, konijn, houtduif en Canadese gans. Op de provinciale vrijstelling staan brandgans, spreeuw, roek en woelrat.

Eisen

De rol van de provincie is om het plan van de FBE te toetsen aan de eisen van de Wet natuurbescherming en aan de provinciale eisen uit de Omgevingsverordening Gelderland. Dat is inmiddels gebeurd. Het plan wordt gedragen door het bestuur van de FBE waar nu ook de Dierenbescherming in zit.

Tellingen

In het Faunabeheerplan staan ook afspraken van en voor de Gelderse jagers over de wijze waarop wordt omgegaan met tellingen en registratie van het afschot. Daarnaast geeft het plan de relatie aan met preventieve maatregelen en andere vormen van faunabeheer.

Belanghebbenden kunnen nog beroep aantekenen tegen het besluit.

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer