Schouten+wil+beurs+trekken+voor+pachtboerderijen
Nieuws
© Joost de la Court

Schouten wil beurs trekken voor pachtboerderijen

De onderhouds- en asbestsaneringswerkzaamheden aan de 164 pachtboerderijen van het Rijksvastgoedbedrijf gaan 24 miljoen euro kosten. Landbouwminister Carola Schouten wil dat geld reserveren in de voorjaarsnota die binnenkort moet worden vastgesteld door het kabinet.

Dat heeft de minister laten weten in antwoord op Kamervragen van Helma Lodders en Jan Middendorp van de VVD. Het onderhoud aan de 164 pachtboerderijen loopt volgens de Kamerleden al jaren achter. De pachters hebben de afgelopen jaren in totaal 130 klachten ingediend over de staat van hun boerderijen.

Schouten wil werk maken van het onderhoud. 'Ik heb begrip voor de zorgen van de pachters over het in de afgelopen jaren ontstane achterstallige onderhoud aan agrarische hoeven in eigendom van het Rijk. Zoals ik eerder heb aangegeven, worden spoedeisende werkzaamheden met voorrang uitgevoerd.'

Aanpassing pachtprijs

Aanpassing van de pachtprijs vanwege het achterstallig onderhoud is niet aan de orde, zegt Schouten omdat de pachtregelgeving ruimte biedt om bij het taxeren rekening te houden met achterstallig onderhoud en bedrijfseconomische veroudering. Dat heeft betrekking op de staat en de doelmatigheid van de hoeve en bedrijfsgebouwen.


De doelmatigheid van bedrijfsgebouwen kan door achterstallig onderhoud worden beïnvloed als bijvoorbeeld door een lekkend dak de opslag van producten en/of het stallen van machines niet goed mogelijk is. Voorbeelden van bedrijfseconomische veroudering zijn te kleine toegangsdeuren voor moderne machines of een inefficiënte indeling van het bedrijfsgebouw.

Bij de pachttaxatie van woningen wordt rekening gehouden met eventueel achterstallig groot onderhoud als het woongenot hierdoor nadelig wordt beïnvloed, zoals bij vochtproblemen. Voor agrarische woningen wordt door de Grondkamer een puntensysteem gehanteerd. 'De pachtwetgeving voorziet in maatwerk en daarom acht ik de systematiek adequaat en actueel', meldt Schouten.

Niet afstoten

De minister is niet van plan de pachtboerderijen af te stoten op basis van strategische gronden. 'Op twee manieren kunnen de agrarische gronden en hoeven bijdragen aan de realisatie van publieke doelen. In de eerste plaats kunnen agrarische gronden in de toekomst een andere planologische bestemming krijgen. Dit zijn de strategische gronden.'

'In de tweede plaats kunnen agrarische gronden die vrij van (erf)pacht komen, worden aangewend als compensatiegrond voor agrarische ondernemers die elders in het land hun bedrijf moeten verlaten vanwege publieke doelstellingen, bijvoorbeeld vanwege de stikstofproblematiek. Voor bedrijfsverplaatsingen zijn zowel de gronden als de hoeven noodzakelijk', schrijft de minister.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer