Kabinet+verlengt+noodpakket+mkb%2Dondernemers
Nieuws
© Dirk Hol

Kabinet verlengt noodpakket mkb-ondernemers

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft donderdag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020.

De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor mkb-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van 50.000 euro. Dat was 20.000 euro. De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups), is verhoogd naar 200 miljoen euro. Dat was 150 miljoen euro.

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna 20 procent van de Nederlandse werkenden inmiddels is ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruikgemaakt van één of meerdere regelingen.


Recreatieondernemers

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro (oorspronkelijk aangekondigd was 20.000 euro) voor de komende vier maanden (was drie maanden).

Er is circa 1,4 miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar in totaal meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.


Ook andere regelingen verlengd

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen, zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen, verlengd.

Het kabinet heeft donderdag ook nadere afspraken gemaakt met de sociale partners over de voorwaarden van de NOW-regeling. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO.nl opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op de rijksoverheid of de Kamer van Koophandel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer