Friese+partijen+dringen+aan+op+provinciale+regie+extern+salderen
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Friese partijen dringen aan op provinciale regie extern salderen

FNP, CDA en VVD willen dat provincie Fryslân een belangrijke regierol krijgt bij het extern salderen. Zij willen dat het College van Gedeputeerde Staten hierop aandringt bij minister Carola Schouten van LNV. Deze oproep doen ze 27 mei in een motie tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.

Volgens de partijen is een regierol noodzakelijk om ongewenste situaties te voorkomen, zoals leegstand en het speculatief opkopen van stikstofruimte.

CDA, VVD en FNP vinden dat daarbij verduurzaming en een aangepaste bedrijfsvoering van de landbouw rondom de Natura 2000-gebieden de voorkeur geniet in de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast verzoekt de motie om als provincie Fryslân een aanbod te doen aan het Rijk voor het behoud en herstel van de natuur. En om daarbij gebruik te maken van de financiële middelen die de minister heeft aangekondigd in haar Kamerbrief.

'De FNP heeft eerder al gepleit voor een regierol van de provincie, omdat die het best in staat is om de beschikbare stikstofruimte eerlijk te verdelen en naar gebiedsgerichte oplossingen toe te werken', zegt Wopke Veenstra van FNP. 'Er zijn honderden miljoenen euro's gereserveerd voor uitkoop en bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven, maar wij vragen ons af of we de doelen in de Natura 2000-gebieden niet op een andere wijze veel beter kunnen bereiken.'

'Het CDA wil rond de Natura 2000-gebieden ook bij vermindering van de depositie perspectief bieden voor de ondernemers', laat Anne Schelhaas van het CDA weten. 'Vandaar dat wij kiezen voor innovatieve ontwikkelingen en aanpassing van de bedrijfsvoering. Daarnaast willen we via de regierol van de eigen provincie cowboygedrag zoals dat van Brabant voorkomen.'

Marten Dijkstra van VVD: 'Wij zetten in op toekomstbestendig en economisch verantwoord beleid met behoud van toekomstperspectief voor onze ondernemers. De realisatie van een toekomstbestendig en duurzaam natuur- en landbouwperspectief kan alleen slagen als de stikstofuitdaging provinciaal wordt aangepakt, met voldoende financiële ondersteuning vanuit Den Haag.'

De motie zal in de Staten van Fryslân worden behandeld. Deze motie ondersteunt die met dezelfde strekking die een week geleden in de Drentse Staten met een driekwart meerderheid is aangenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
 • Maandag
  15° / 3°
  20 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  20 %
Meer weer