Nevedi noemt ruweiwitnorm onuitvoerbaar

De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) vindt de ruweiwitnorm die landbouwminister Carola Schouten per september voor de melkveehouderij wil laten ingaan, niet uitvoerbaar. Dat schrijft de organisatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Nevedi+noemt+ruweiwitnorm+onuitvoerbaar
© Ruud Ploeg

De maatregel is volgens Nevedi ook nog eens nadelig voor de diergezondheid en het dierenwelzijn op melkveebedrijven. De branche doet daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om Schouten het voorstel te laten aanpassen of intrekken. Als dat niet kan, vraagt Nevedi om een harde garantie dat de regeling in ieder geval niet langer duurt dan vier maanden.

De wetswijziging maakt het voor melkveehouders volgens de diervoederindustrie onmogelijk om het rantsoen goed af te stemmen op de behoefte van de individuele koe. De regeling gaat niet uit van een gewogen gemiddelde aan ruweiwitgehaltes, maar van het absolute ruweiwitgehalte van de geleverde diervoeders.


'Dit heeft nadelige gevolgen voor de diergezondheid en het dierenwelzijn, omdat melkveehouders hierdoor niet in staat zijn het totale rantsoen op een goede manier af te stemmen op de behoefte van hun koeien', stelt Nevedi. 'Doordat de regeling geen ruimte biedt voor de voeding van specifieke diergroepen, zoals drachtige koeien en jonge dieren, kunnen deze dieren niet op de juiste behoefte gevoerd worden.'


Meerkosten

Nevedi kan ook niet leven met de verschillen per grondsoort waarmee Schouten rekent in haar voorstel. Melkveehouders op zandgrond zouden daarmee in het nadeel zijn. Zij kunnen volgens rekenvoorbeelden met meerkosten tussen de 10.000 tot 30.000 euro te maken krijgen in vier maanden tijd, legt de vereniging voor. 'Daarmee heeft de voorgestelde maatregel onevenredige gevolgen voor de bedrijfsvoering van een grote groep melkveehouders.'


De maatregel heeft volgens de diervoederbedrijven nog meer onwenselijke effecten. Zo zullen, als vervanging van hoog geconcentreerde grondstoffen als sojaschroot, mengsels ingezet worden waarvan meer kilo's gevoerd moeten worden om een passend rantsoen te krijgen. 'Dit leidt tot verdringing van ruwvoer, wat haaks staat op de gedachten van de minister op het gebied van kringlooplandbouw.'


Nevedi vindt het een gemiste kans dat Schouten geen rekening heeft gehouden met de lagere ruweiwitgehalten in de graskuilen van 2019 die in dit voor jaar zijn gevoerd, en de relatief lage ruweiwitgehalten in het aanvullende mengvoer. Die hebben volgens de organisatie al een ammoniakreductie tot gevolg die ruim voldoende is om bouw- en infrastructuurprojecten weer op gang te helpen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer