Uitbreiding pilot Bedrijfsspecifieke Excretie Stikstof

Landbouwminister Carola Schouten gaat de pilot 'Bedrijfsspecifieke Excretie met Stikstof uit dierlijke mest' (BES) dit jaar uitbreiden. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitbreiding+pilot+Bedrijfsspecifieke+Excretie+Stikstof
© Dirk Hol

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is ruimte voor uitbreiding van de BES-pilot tot maximaal vijftig bedrijven. Schouten vervult daarmee een wens van de sector en geeft ruimte aan experimenten met de uitwerking van de LNV-visie, vooral als het gaat om het gebruik van kunstmest te verminderen.

Voor de proef gelden in het kader van de Meststoffenwet enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat de ammoniakemissie op bedrijfsniveau niet mag toenemen en dat de waterkwaliteit gemonitord moet worden volgens de methode van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid.


Kunstmest

De pilot 'Bedrijfsspecifieke Excretie met Stikstof uit kunstmest' (BEN) wordt stopgezet. 'De onderzoeksvragen betreffende deze pilot zijn de afgelopen jaren beantwoord en de inzet van extra kunstmest past niet in mijn LNV-visie, daar ik juist het gebruik van kunstmest wil verminderen', schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.


Actualisering excretieforfaits melkvee

De minister meldt ook dat de excretieforfaits voor melkvee voorlopig nog niet worden aangepast. Actualisatie zou afhankelijk zijn van het terugbrengen van de hoeveelheid fosfaatrechten tot onder het plafond. Dit is nog niet volledig gerealiseerd, constateert Schouten.

Het actualiseren van de forfaits zou volgens de minister betekenen dat er in het fosfaatrechtenstelsel enige ruimte zou ontstaan voor het houden van meer dieren. In combinatie met het teveel aan fosfaatrechten zou dit een overschrijding van de sectorale productieplafonds kunnen veroorzaken.

Wanneer het aantal rechten onder het plafond zit, kunnen de forfaits voor melkvee alsnog worden geactualiseerd kunnen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer