Een+op+de+drie+telers+wijkt+af+van+gewasbeschermingsregels
Nieuws
© NVWA

Een op de drie telers wijkt af van gewasbeschermingsregels

Een op de drie telers van gewassen in de openlucht houdt zich onvoldoende aan de gebruiksregels voor gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat dan onder andere om akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen en sierteeltgewassen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten. De NVWA voerde vorig jaar 121 controles uit in de buitenteelten om te controleren of telers zich bij het bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Dit was slechts bij 67 procent van de telers het geval. In 2016 was dit nog 80 procent.

De NVWA controleert of telers zich houden aan de wetgeving en gebruiksvoorschriften, omdat het naleven van de regels belangrijk is voor de bescherming van mens, dier en milieu. De regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Denk aan driftreducerende maatregelen.


Boeterapport

Bij de inspecties in 2019 ging het om neerwaarts spuiten in akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen en vaste planten en op- en zijwaarts spuiten in fruit- en boomkwekerijgewassen. Bij 31 procent van de neerwaartse bespuitingen en bij 42 procent van de op- en zijwaartse bespuitingen werd een boeterapport of schriftelijke waarschuwing aangezegd voor één of meerdere overtredingen.

Bij het merendeel van de overtredingen werd niet voldaan aan de vereiste driftreducerende maatregelen. Denk aan het gebruik van een kantdop langs oppervlaktewater of de minimaal vereiste driftreductie volgens het activiteitenbesluit milieubeheer of de wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen.


Naleving verhogen

De lage naleving is voor de NVWA aanleiding om de oorzaken hiervan nader te onderzoeken, zodat de juiste instrumenten ingezet kunnen worden om de naleving te verhogen. Ondertussen gaan de inspecties in het veld door.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer