LTO mist structurele veranderingen mestbeleid

De vakgroep melkveehouderij is blij met een aantal veranderingen in het mestbeleid van landbouwminister Carola Schouten, maar mist de grotere en meer structurele veranderingen. Schouten presenteerde vandaag in een Kamerbrief de voortgang van de derogatie en kondigde een aantal maatregelen aan.

LTO+mist+structurele+veranderingen+mestbeleid
© Twan Wiermans

De maatregelen bevatten een aantal stappen in de goede richting, vindt de vakgroep. Voorbeelden daarvan zijn de vrijstelling van afroming bij het leasen van fosfaatrechten, het van tafel vegen van verplichte rijenbemesting bij mais en het opschalen van het aantal deelnemers in de pilot Bedrijfsspecifieke Excretie Stikstof uit Dierlijke Mest (BES-pilot). De vakgroep heeft zich hier ook hard voor gemaakt, maar pleit ook voor grotere en meer structurele veranderingen.

Zo wil de vakgroep graag snel duidelijkheid over de derogatie voor 2020. Minister Schouten is hierover nog altijd in gesprek met de Europese Commissie. Formeel heeft Nederland de stappen om derogatie te realiseren doorlopen. De Europese Commissie moet nu een conceptderogatiebeschikking opstellen om voor te leggen aan het Nitraatcomité.

Dit comité komt echter pas in de tweede helft van juni 2020 weer bij elkaar om deze beschikking te behandelen. 'Minister Schouten zou aandringen op snellere besluitvorming, maar veel mest is inmiddels uitgereden, conform goede landbouwpraktijk. Deze manier van besluitvorming in Brussel moet echt anders', meent de vakgroep.


Flexibeler leasen

De LTO-vakgroep houdt nog wel een slag om de arm wat betreft het afrominsgsvrij leasen van fosfaatrechten. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal honderd kilo fosfaatrechten per leasende melkveehouder per jaar. In een motie van de Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) werd echter voorgesteld om 10 procent van de fosfaatrechten afromingsvrij te kunnen leasen. LTO is blij met de geboden flexibiliteit. 'Het is echter de vraag of de huidige vorm, een absoluut getal in plaats van een verhouding, het juiste effect geeft', stelt de vakgroep.

Daarbij gaat de vrijstelling pas in wanneer het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond ligt. Omdat de daling in fosfaatrechten, door de afroming bij de handel in fosfaatrechten, minder snel gaat dat verwacht, is het volgens LTO de vraag of de sector ook daadwerkelijk van de vrijstelling gebruik kan maken. Middels die afroming moet nog 200.000 kilo fosfaatrechten uit de markt worden gehaald.


Uit de rij

Dat de verplichte rijenbemesting van drijfmest in maïs op zand- en lössgronden wordt losgelaten, stemt de LTO-vakgroep tevreden. Het is een blijk van waardering voor goede landbouwpraktijk, terwijl de minister hiermee niet stuurt op investeringen in technieken die geen meerwaarde hebben.

In plaats van verplichte rijenbemesting stelt de minister voor om het toepassen van drijfmest op percelen waar mais zal worden geteeld pas vanaf 1 april toe te staan. De regeling moet wel praktisch werkbaar zijn. Het vóór 1 februari melden van maispercelen hoort hier in de ogen van LTO niet bij. Deze vorm van ‘kalenderteelt’ met vaste data geniet niet de voorkeur van de vakgroep. LTO Nederland pleit voor beleid met doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften.


Pilots opschalen

Het aantal deelnemers aan de BES-pilot wordt uitgebreid van 10 naar 50 deelnemers in 2020. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft hier al lang voor gepleit. Ondanks dat de geluiden positief waren, liet ook de bevestiging hiervan lang op zich wachten.

Dit is in ogen van LTO een kleine maar belangrijke stap voorwaarts voor het sluiten van de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf. Het past volgens de organisatie ook prima in de visie op kringlooplandbouw van Schouten en is in lijn met de ideeën van de vakgroep voor de herbezinning van het mestbeleid.

Voor een aantal van bovenstaande onderwerpen loopt vanaf vandaag een internetconsultatie. Uiteraard zal LTO Nederland hierop formeel en uitgebreid reageren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer