Pilots voor extra klimaatbijdrage akkerbouw

De akkerbouwsector heeft bij het Klimaatakkoord geen eigen doelstelling. LTO-voorman Jaap van Wenum ziet wel mogelijkheden op het gebied van bemesting en pleit voor klimaatpilots in de praktijk.

Pilots+voor+extra+klimaatbijdrage+akkerbouw
© Koos van der Spek

De LTO-vakgroep Akkerbouw ziet graag pilots om de inzet van extra bodemverbeteraars te testen en ervaring op te doen met gewasderogaties. Vakgroepvoorzitter Van Wenum hoopt dat de overheid hier werk van wil maken, om zo te kunnen nagaan of de akkerbouw hiermee een bijdrage kan leveren aan het Klimaatakkoord.

Door de inzet van extra bodemverbeteraars boven de fosfaatnorm, is het mogelijk om CO2 in de bodem vast te leggen. Tegelijkertijd spelen de bodemverbeteraars een positieve rol bij het versterken van de plantgezondheid. Van Wenum wil de effecten met een pilot in beeld brengen. 'Richting Brussel hebben we een goed verhaal nodig.'


De tweede pilot heeft te maken met gewasderogatie: boven de 170 kilo stikstof per hectare extra organische meststoffen toedienen (bijvoorbeeld dunne fracties), om daarmee de inzet van kunstmeststikstof terug te dringen. Minder kunstmest is goed voor het klimaat.

De pilotvoorstellen zijn deze week ingediend. De voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw hoopt dat er voor volgend jaar experimenteerruimte komt, zodat akkerbouwers kunnen starten met de pilots. 'Er is goed overleg nodig met het ministerie van LNV en met Brussel', zegt Van Wenum.

Rustgewassen

De akkerbouwvoorman ziet ook kansen om de hoeveelheid organische stof in de grond te verhogen, door het stimuleren van ondiepe grondbewerking en/of de teelt van rustgewassen, zoals graan. 'De teelt van rustgewassen kost saldo. Er is dus stimuleringsbeleid nodig. Hoe is dat te bevorderen in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid?', zo vraagt Van Wenum zich af.

De vakgroepvoorzitter zou het mooi vinden als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij de vergroening van de land- en tuinbouw met een soort menukaart komt. Ondernemers krijgen dan keuzevrijheid in de wijze waarop ze een bijdrage leveren aan het klimaat en de biodiversiteit. 'Er moet flexibiliteit in komen. We moeten ideeën ontwikkelen en er draagvlak voor zoeken', zegt Van Wenum.

Kringloop in samenleving
‘We zijn als akkerbouw al lang bezig met kringlooplandbouw. Het is beter om te praten over kringloopsamenleving, want veel mineralen verdwijnen bij de burgers via het riool. Dat probleem oplossen is een veel grotere uitdaging dan samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij’, vindt LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer