Zorgen+boeren+over+verkeersveiligheid+na+aanleg+fietspad
Nieuws
© Tienke Wouda

Zorgen boeren over verkeersveiligheid na aanleg fietspad

Boeren rond Dokkum vrezen voor de verkeersveiligheid op landbouwwegen als gemeente Noardeast-Fryslân het voorkeurstracé voor een fietspad langs de Sud Ie overneemt.

Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie en Wetterskip Fryslân hebben plannen voor aanleg van een nieuwe fietspad van Oostmahorn naar Dokkum om de recreatie in Noord-Friesland te vergroten. Ingenieursbureau Arcadis deed onderzoek naar verschillende tracés. Enkele tracés vielen af, omdat het fietspad de huiskavels van boeren zou doorsnijden.

De boeren verwachten met de komst van het fietspad meer fietsverkeer over landbouwwegen, geeft Uulco Brouwer aan die onlangs deelnam aan een webinar van de gemeente over het fietspad.


Doodlopende weg

'De provincie wil juist heel graag fietsverkeer van het overige verkeer scheiden. Dan is dit een heel vreemde keuze', vertelt Brouwer. 'Ons bedrijf ligt aan een doodlopende weg. Dat is een smal weggetje, waar wij veel gebruik van maken.'

In het voorkeurstracé wordt deze weg aangesloten op het fietspad. 'Dat zou betekenen dat veel fietsers hier langskomen. Wij geloven niet in shared spaces, dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.'


Delen van stukken

Bestaande stukken moeten gedeeld worden, erkende ook projectleider Wytze Hoeksma van gemeente Noardeast-Fryslân onlangs tijdens een webinar van de gemeente over het fietspad. 'Landbouwverkeer en fietsverkeer zullen elkaar tegenkomen. Naar de veiligheid wordt goed gekeken.'

Te denken valt volgens hem bijvoorbeeld aan passeerstroken. 'Er zijn ingangen bij weilanden genoeg om een passeerstrook te maken'. Een passeerstrook zou op het voorste stuk van de weg een uitkomst kunnen zijn, stelt Brouwer. 'Op het achterste gedeelte is daar geen ruimte voor.'


LTO Noord is bezorgd

Ook LTO Noord heeft bedenkingen over de komst van een nieuw fietspad. 'LTO Noord is nadrukkelijk bezorgd over intensivering van fietsverkeer op landbouwwegen zonder vrijliggend fietspad', meldt LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser.

'Wij hebben de indruk dat dit punt onvoldoende zwaarwegend in de keuze van tracés is overgenomen. Daar waar het fietspad aansluit op 'landbouwwegen' moet een heroverweging plaatsvinden op het punt van verkeersveiligheid', vindt hij. Dat standpunt deelde Visser de gemeente ook al schriftelijk mee.

Daarbij vraagt de organisatie de gemeente om te zorgen voor compensatie van landbouwgrond als agrarische bedrijven grond moeten afstaan voor het fietspad. 'Agrarische bedrijven kunnen voor beweiding, grondgebondenheid, de plaatsing van mest en het realiseren van biodiversiteit eigenlijk geen grond missen.'


Weidevogelbeheerders ontzien

Een van de vragen in het webinar was of boeren die aan weidevogelbeheer doen, worden ontzien bij de grondverwerving. 'Daar moeten we goed naar kijken', stelde Hoeksma. Hij erkende dat er nog 'enige strubbelingen zijn' met boeren.

'Er zijn boeren die niet staan te springen om een fietspad. Dat kan ik vanuit landbouwoogpunt ook wel begrijpen. We zijn met hen in gesprek over grondverwerving. Wij zullen daar ons best voor moeten doen', gaf hij aan. Burgemeester en wethouders van gemeente Noardeast-Fryslân beslissen op 12 mei over het tracé. De gemeenteraad neemt er later een definitief besluit over.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer