GLB%2Dpilot+%27Sectorale+Bouwstenen%27+filtert+wensen+per+sector
Achtergrond
© Anton Dingemanse

GLB-pilot 'Sectorale Bouwstenen' filtert wensen per sector

Akkerbouwer Kees van Westen uit het Zeeuwse Nieuwerkerk heeft een duidelijke mening over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 'Maatregelen moeten betaalbaar en laagdrempelig zijn.' Hij bezocht een bijeenkomst van de GLB-pilot 'Sectorale Bouwstenen' van LTO Nederland.

De GLB-pilot 'Sectorale Bouwstenen' laat de mening van boeren en tuinders over het nieuwe GLB horen. Ruim 1.700 agrariërs vulden de enquête in en 550 ondernemers bezochten de bijeenkomsten. Deze input levert een schat aan informatie op. Welke maatregelen willen boeren en tuinders in specifieke sectoren en op specifieke gronden uitvoeren om te voldoen aan de groenere eisen in het nieuwe GLB?


Van Westen nam deel aan de GLB-bijeenkomst in Colijnsplaat begin dit jaar. Daar vond een discussie plaats over de haalbaarheid van verschillende maatregelen. 'Een goede balans tussen duurzaamheid en rendabiliteit is belangrijk. Ambitieuze doelstellingen zijn mooi, maar ze moeten ook betaalbaar zijn en voor een zo groot mogelijke groep ondernemers te realiseren', vindt de Zeeuwse akkerbouwer.

Duurder

'Duurzaam betekent in veel gevallen ook duurder waardoor de groep ondernemers die de maatregelen uit kan voeren, kleiner wordt. Om echt een verschil te kunnen maken, moeten we met zoveel mogelijk ondernemers meedoen. Daarvoor moeten de maatregelen betaalbaar zijn en laagdrempelig.'

Nu is het moment daar om de gemene deler eruit te halen

Kees van Westen, akkerbouwer in Nieuwerkerk

Tijdens de bijeenkomst werden volgens Van Westen goede suggesties voor maatregelen genoemd. 'Ik werk al jaren met groenbemesters. Ook in rustgewassen zie ik een geschikte maatregel voor goed bodembeheer. En ploegen, want wat mij betreft hoeft goed bodembeheer niet meteen niet-kerende grondbewerking te betekenen.'

Beslissingen nemen

Volgens de akkerbouwer is het belangrijk om door te pakken en beslissingen te nemen. 'Meedenken en discussiëren zijn goed, maar nu is het moment daar om de gemene deler eruit te halen en hiermee verder aan de slag te gaan.'

De projectleiders van de GLB-pilot geven die 'gemene deler' nu vorm via sectorplannen. John Bal is projectleider bij ZLTO en heeft het verzamelen en samenvoegen van alle maatregelen vanuit de akkerbouw onder zijn hoede.

Goed bodembeheer

De sectorplannen geven de mening van boeren per sector weer over de maatregelen in het nieuwe GLB. 'Bij akkerbouwers scoren vooral maatregelen waarin goed bodembeheer centraal staat, goed', constateert Bal.

'Dat is is op zich logisch, want deze maatregelen dienen een dubbel doel. Een goede bodem heeft positieve effecten op klimaat en milieu. Daarnaast zorgt een goede bodemgezondheid voor een betere plantvitaliteit wat positieve effecten heeft op het bedrijfsresultaat.'

Nationaal Strategisch Plan

De sectorplannen, ook voor de overige sectoren, worden verder uitgewerkt. Deze worden teruggelegd bij de vakgroepen, voordat ze naar de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) gaan.

Bal: 'We zien dat veel ondernemers zich zorgen maken over de werkbaarheid van de maatregelen. Over de hele linie zien we dat ze de voorkeur geven aan laagdrempelige maatregelen in de conditionaliteit, niet meer dan wettelijk verplicht. Op die manier kan iedereen meedoen voor een basisvergoeding.'

Keuzevrijheid

In de ecoschema's is volgens de ZLTO-projectleider keuzevrijheid voor ondernemers belangrijk. 'Bedrijven zijn heel divers. Combinaties met andere teelten, verschillende grondsoorten en neventakken zoals recreatie. Er is veel behoefte aan flexibiliteit in de extra maatregelen om deze aan te laten sluiten op bedrijfsniveau', merkt hij.

'Als we gelijk op de bovenste trede springen qua ambitie, vallen veel ondernemers af. Dan spannen we het paard achter de wagen. Door de stem van agrariërs te laten horen via de sectorplannen, voorkomen we dit.'

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 2021
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2021. Boeren en tuinders wordt vanaf dat moment gevraagd extra maatregelen te nemen op hun bedrijf die verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Hiervoor ontvangen ze vervolgens een toeslag per hectare. Over het soort maatregelen en de zwaarte ervan konden boeren en tuinders meepraten via de GLB-pilot 'Sectorale Bouwstenen' van LTO Nederland. Het doel is dat er maatregelen komen die niet alleen bijdragen aan een beter milieu, klimaat en biodiversiteit, maar ook goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en minimale administratie kosten met zich meebrengen.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  15 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer