Productie van boer tot bord moet groener

De Europese Commissie komt eind maart met uitgewerkte plannen voor een verduurzaming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze Farm to Fork-strategie zal van invloed zijn op boeren, retailers en consumenten.

Productie+van+boer+tot+bord+moet+groener
© Europese Unie

De 'van boer tot bord-strategie', onderdeel van de Europese Green Deal, moet ervoor zorgen dat als in 2050 de wereldbevolking 10 miljard mensen telt, Europa een duurzame voedselzekerheid op orde heeft.

De doelstellingen lijken ingrijpend, maar EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bezwoer vorige week in een toelichting in het Europees Parlement dat het nieuwe GLB de Europese boeren in staat zal stellen de transitie te maken.


Wojciechowski is een uitgesproken voorstander van familiebedrijven en een tegenstander van wat hij noemt de industriële landbouw. Waar hij de grens trekt tussen deze type bedrijven, is overigens niet duidelijk. 'Boeren zijn door economische omstandigheden gedwongen te intensiveren. Wij moeten hen helpen om daar weer uit te komen.'

Boeren zijn onze partners in de aanpak van deze transitie

Janusz Wojciechowski, EU-landbouwcommissaris

Volgens de EU-commissaris is voedselzekerheid voor de toekomst van de EU van even groot belang als defensietaken en de energievoorziening. 'Wij zijn dankbaar voor het werk dat boeren doen op hun land en met hun dieren voor de voedselproductie voor de Europese bevolking. Steeds minder mensen zijn bereid dit werk te doen. Opvolging is in veel landen een probleem.'

Ambities

De voornaamste ambities in het plan zijn een afname van het gebruik van chemische gewasbescherming, antibiotica en meststoffen. Dit moet leiden tot een verbetering van de water-, lucht- en bodemkwaliteit en bijdragen aan de terugdringing van de klimaatverandering. Ook wil de EU dierenwelzijn op de agenda zetten van de lidstaten.

De Europese Commissie baseert zich op een recent rapport van het Panel voor Klimaatverandering. Dat schrijft 25 tot 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen toe aan de voedselproductie. Ondertussen heeft in verschillende delen van Europa de land- en tuinbouw al zwaar te lijden onder gevolgen van de klimaatverandering.

Arbeidsomstandigheden

De aanpak van de klimaatbijdrage van de land- en tuinbouw zal impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van Europese boeren. Wojciechowski is er alles aan gelegen om die mee te krijgen in zijn ambities. 'We moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een goed inkomen voor boeren', hield hij het Europarlement voor.

De Pool gaat zich sterk maken voor aanpassingen aan het GLB en wil dat budget op niveau houden. Hij is daarbij afhankelijk van de uitkomst van de EU-top van regeringsleiders die zich sinds donderdag in Brussel buigen over de voorgestelde verhoging van de bijdrage die de lidstaten moeten leveren aan de Europese begroting.

Steun

De EU-landbouwcommissaris ziet zich gesteund door de landbouwministers van Frankrijk, Duitsland en Spanje die in een gezamenlijk schrijven opriepen om het landbouwbudget op niveau te houden om de ambities van de Farm to Fork-strategie waar te maken.

'Het is mijn rol om de financiële onderbouwing van deze ambitieuze plannen rond te krijgen', zei Wojciechowski, die liet merken dat de boerenprotesten in Europa hem niet ongemoeid laten. 'Boeren zijn niet het probleem, maar onze partners in de aanpak van deze transitie.'

Hogan

In het door zijn voorganger Phil Hogan afgeronde GLB-voorstel voor de periode 2021-2027 staan ook al maatregelen tegen de klimaatverandering. De 'van boer tot bord-strategie' moet die ondersteunen en versnellen. Hierbij worden ook nadrukkelijk de consument en de retail genoemd.

Ondanks hun onderlingen concurrentie moeten de supermarkten boeren, tuinders en vissers in staat stellen om duurzaam te produceren. Consumenten moeten gestimuleerd worden om duurzame en gezonde keuzes te maken.

Boeren naar Brussel voor behoud landbouwbudget
Verschillende Europese boerenorganisaties hebben donderdag in Brussel gedemonstreerd tegen bezuinigingen op het Europese landbouwbudget. De betoging had als doel om druk te zetten op de EU-top over de Europese meerjarenbegroting. De boerenorganisaties maken zich zorgen om een krimp van het GLB-budget en een verschuiving van de gelden van West- naar Oost-Europa. Bovendien is het budget volgens hen nu al onvoldoende toereikend voor de landbouw om de ambities in de Green Deal waar te maken. De eerder voorgestelde afbouw van de directe inkomenssteun met 5 procent en van de plattelandsontwikkelingsgelden met 15 procent is voor de boeren onacceptabel.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer