Stikstofplan+is+vooral+een+politiek+akkoord
Commentaar
© Dirk Hol

Stikstofplan is vooral een politiek akkoord

Eindelijk is er duidelijkheid over de stikstofmaatregelen die het kabinet neemt om uit de impasse te komen. Het pakket aan maatregelen is overduidelijk een politiek akkoord met veel aandacht en geld voor natuurverbetering, vrijwillige uitkoopmogelijkheid voor veehouders en stimuleringsfondsen voor boeren die het roer willen omgooien om biologisch, innovatief, natuurinclusief of extensief te gaan werken.

Landbouwminister Carola Schouten wil de veehouders daarbij nadrukkelijk helpen. Veel geld is er ook voor voorlichting, coaches, bijscholing, campagnes en begeleiding. De boer hoeft de slag naar een emissiearme veehouderij niet alleen te maken.

Daarmee heeft Schouten samen met het kabinet niet alleen sec een pakket maatregelen gepresenteerd om uit de stikstofimpasse te komen, maar tegelijkertijd een systeemwijziging voor de veehouderij doorgevoerd.

De nieuwe stikstofregels zijn niet alleen bedoeld om de depositie op natuurgebieden te verminderen, maar ook om structuurbeleid door te voeren voor met name de melkveehouderij. Het hele pakket is er immers op gericht om verliezen door emissies in welke vorm dan ook, uitspoeling van mest en mineralen of anderszins tegen te gaan. De veehouderij krijgt een flinke duw richting vergaande verduurzaming.

Veehouderij krijgt een flinke duw richting verduurzaming

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Met de maatregelen is een ongekende hoeveelheid geld gemoeid. Maar liefst 5 miljard euro voor de komende tien jaar. Andere sectoren kijken jaloers naar de landbouw die opnieuw het meeste geld binnenhaalt. 1,3 miljard euro is gereserveerd voor een vrijwillige uitkoop of bedrijfsverplaatsing van voornamelijk melkveehouderijen. Hier kunnen circa 150 tot 250 melkveehouders en bijna 500 varkenshouders gebruik van maken.

Alle maatregelen op een rij gezet, rijst wel de vraag in hoeverre er in de toekomst ontwikkelruimte is. Het valt op dat daar met geen woord over wordt gerept. Daarmee is het toch vooral een politiek stikstofakkoord en voor de landbouw niet het meest logische.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer