Rijksvastgoed+gaat+hernieuwbare+energie+opwekken
Nieuws
© Landpixel

Rijksvastgoed gaat hernieuwbare energie opwekken

Het kabinet wil snel aan de slag met het programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed, waarmee haar grond en gebouwen worden ingezet voor de productie van hernieuwbare energie.

Dit programma volgt uit het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen. Het kabinet wil hiermee een bijdrage leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

Als onderdeel van dit programma zullen Rijksvastgoedbeheerders circa tachtig locaties in kaart brengen waar hernieuwbare energieopwekking realistisch en kansrijk wordt geacht, laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) weten.

Zonneladder

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Zonneladder. Deze locaties worden binnen de kaders van de Regionale Energiestrategieën (RES) aangedragen bij gemeenten of provincies.

Als samen met de partijen binnen de RES wordt gekozen om deze locaties te ontwikkelen, zal een aanbesteding opengesteld worden voor geïnteresseerde marktpartijen. Daarmee draagt het Rijk concreet bij aan duurzaam opgewekte energie op land, schetst EZK.

Grondvergoeding

Het IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen had ten doel om meer inzicht te verschaffen in de hoogte en de spreiding van de grondvergoedingen voor windturbines en zonneparken op land.

'Doel is een bijdrage te leveren aan de duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord'

Daarnaast beoogde het kabinet door middel van het IBO scherper in kaart te brengen hoe de grondmarkt voor hernieuwbare energie werkt en het effect dat de SDE+-regeling op deze markt heeft.

Schaars

Het onderzoek concludeert onder meer dat er in de grondmarkt voor hernieuwbare energie geen sprake is van vergaand marktfalen en dat er geen noodzaak bestaat voor systeemwijziging.

Daarnaast stellen de onderzoekers dat de ruimte in Nederland voor wind- en zonne-energie schaars is. Deze bevinding vormt voor het kabinet de aanleiding om het programma ‘Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed’ uit te werken.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer