Minder+runderen+en+varkens+in+Belgi%C3%AB
Nieuws
© Wilfried Wesselink

Minder runderen en varkens in België

In België waren er in 2019 minder runderen en varkens dan in 2018. Het aantal dieren in de pluimveehouderij nam juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

De rundveestapel is met ongeveer 25.000 (1 procent) dieren gedaald. In zowel Vlaanderen als Wallonië is er een afname te zien in bijna alle leeftijdscategorieën. De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal runderen dat bestemd is voor de vleessector. Het aantal melkkoeien steeg namelijk juist met 1,65 procent. Er zijn in 2019 in België 8.700 melkkoeien bij gekomen.

Na een stijging in 2018 is de varkensstapel in 2019 met 2 procent gedaald. In sommige regio's in Wallonië was er een stijging van het aantal varkens, maar slechts 6,21 procent van van het totale aantal varkens bevindt zich in Wallonië.

Pluimveehouderij

Het aantal dieren in de pluimveehouderij steeg in 2019 met 3,42 procent ten opzichte van 2018. Het aantal hennen bleef stabiel (+0,27 procent). Het aantal vleeskuikens steeg met 5 procent. Het aantal leghennen van broedeieren is gestegen en het aantal leghennen van consumptie-eieren is gedaald.

In België bestaat 35 procent van het landbouwareaal uit blijvend grasland. De voedergewassen voor de veehouderij gebruiken 21 procent van het landbouwareaal. De totale oppervlakte korrelmais en voedermais daalde met bijna 8.200 hectare in Vlaanderen. In Wallonië nam het areaal voor deze gewassen met 1.574 hectare af.

Mais

In Vlaanderen werd de afname van voedermais (- 2.878 hectare) gecompenseerd door de stijging van areaal tijdelijk grasland (+ 2.267 hectare), waardoor de totale oppervlakte van voedergewassen stabiel bleef ten opzichte van 2018.

De totale oppervlakte van voedergewassen is gedaald in Wallonië (-1,33 procent) als gevolg van een afname van de oppervlakte van voedermais. In Wallonië was er in 2019 een verschuiving van de mengsels van vlinderbloemige gewassen naar de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen onder de rubriek 'andere droog geoogste peulvruchten'. Luzerne wint als voedergewas al enkele jaren terrein.


Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer