Schouten%3A+geen+aanwijzing+fraude+dieraantallen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Schouten: geen aanwijzing fraude dieraantallen

Er zijn geen aanwijzingen dat er in de Nederlandse varkens- en pluimveehouderij sprake is van grootschalige fraude met dieraantallen. Dat zei landbouwminister Carola Schouten donderdag in reactie op vragen in het dertigledendebat.

Aanleiding voor het debat was de discussie over illegale varkens en kippen die er in Nederland zouden zijn. De discussie loopt al een aantal jaren, en werd vorig jaar nieuw leven in geblazen door een rapport van Varkens in Nood. De dierenrechtenorganisatie komt daarin tot de conclusie dat Nederland ruim 2 miljoen illegale – niet geregistreerde – varkens telt.

Vloer aangeveegd met aantijging

Schouten veegde donderdag de vloer aan met die aantijging. 'Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van fraude op grote schaal met dieraantallen.'
Nederland kent, schetste Schouten, een stelsel waarin publieke databases adequaat functioneren en waarin publieke belangen als voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid en milieu ook echt geborgd zijn.

In een nieuw systeem met een centrale database waarin alles in één keer inzichtelijk wordt, ziet de minister geen toegevoegde waarde zegt ze in reactie op vragen van Kamerleden van Partij voor de Dieren (PvdD), PVV, PvdA, GroenLinks en SP. Zo'n systeem is complex en duur. De minister noemt cross-checks tussen de databases als effectievere manier om onregelmatigheden op te sporen.

'Cross-checks maken afwijkingen inzichtelijk', zegt Schouten. Data over dieraantallen worden vastgelegd in het I&R-systeem (dierbeweging en bedrijfscontacten), Traces-systeem (dierbeweging tussen EU-lidstaten) en het dierproductierechtenstelsel. Het toezicht daarop ligt bij de NVWA en RVO.nl.

Het bevoegd gezag voor het handhaven van milieu- en natuurvergunningen – die bevatten ook informatie over hoeveel dieren op een bedrijf aanwezig kunnen zijn – ligt bij de omgevingsdiensten van gemeenten en provincies. Schouten zegde toe met deze instanties in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om goed te handhaven.

Moties Partij voor de Dieren

Aan het eind van het debat diende PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg twee moties in waarover de Kamer dinsdag stemt. Wassenberg pleit voor een eenduidige registratie waarbij op elk willekeurig moment een gelijk aantal varkens op het bedrijf aanwezig is.

De tweede motie heeft betrekking op artikel 22 uit de Meststoffenwet, die ruimte laat voor 15 procent afwijking in dieraantallen op zeker moment. Het Kamerlid wil dat dat artikel uit de Meststoffenwet gaat.

Schouten ontraadt beide moties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer