Nederland+telt+geen+twee+miljoen+illegale+varkens
Nieuws
© Twan Wiermans

Nederland telt geen twee miljoen illegale varkens

Er zijn geen twee miljoen illegale varkens in ons land, geeft landbouwminister Carola Schouten aan. Daarmee weerlegt ze de suggestie van Varkens in Nood dat dit wel het geval is.

De overheid hanteert de opgaves van de Gecombineerde Data Inwinning (GDI). 'Dat is en blijft de standaard voor het bepalen van de dieraantallen', meldt Schouten in reactie op rapport 'Miljoenen illegale varkens in Nederland'. In haar reactie geeft ze verder aan dat die aantallen over het jaar kunnen wisselen, maar dat ze onderling worden vergeleken en gecontroleerd. 'Het systeem is adequaat en functioneert voor het doel waartoe het is opgezet.'


Schouten ziet in het onderzoek dat plaatsvond naar aanleiding van het rapport geen aanleiding om een systeem van individuele varkensregistratie in te voeren, net als bij de rundveehouderij. Wel erkent de minister dat er ruimte voor verbetering zit in het koppelen van data van verschillende bronnen.

Export

De minister heeft ook geen aanwijzingen gevonden dat er substantieel meer varkens vanuit Nederland naar Duitsland worden geëxporteerd dan bij de overheid bekend zijn. Wel bleek dat er een tegenstelling bestaat tussen de gegevens uit het I&R-systeem en het Europese systeem Traces, waarin dierbewegingen tussen lidstaten worden vastgelegd.

In geval van export zijn varkenshouders verplicht om zowel in het I&R-systeem als in Traces het aantal te exporteren varkens, het bedrijf van herkomst en de bestemming te melden. Dat was in 2018 in Traces van 129 varkenshouders niet bekend. Het verschil betrof ongeveer 450.000 dieren.

Traceerbaar

'Deze dieren bestaan en zijn in beeld bij de overheid', verzekert Schouten. Die dieren zijn voor ze zijn geëxporteerd, gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het exportcertificaat dat de NVWA afgeeft, is opgenomen in Traces.

'Bij calamiteiten is tracering van de dierbewegingen en bedrijfscontacten mogelijk', vertelt de bewindsvrouw. Zij merkt echter met klem op dat een correcte en volledige melding van geëxporteerde dieren primair de verantwoordelijkheid is van de varkenshouder.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer