Mesdagfonds+komt+nu+uit+op+zelfde+stikstofcijfer+als+RIVM
Nieuws
© Dirk Hol

Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM

De Nederlandse landbouw is wel verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.Dit is even hoog als het door het RIVM gehanteerde percentage.

Dit blijkt uit een herberekening van de stikstofdata in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds. In eerste instantie werd de conclusie getrokken dat de landbouw 'slechts' 25 procent van de stikstofdepositie op natuurgebieden zou veroorzaken. Dat cijfer trokken ze begin maart al in. Achteraf bleek ook dat het RIVM-model bepaalde berekeningen niet aan kon, waardoor deze opnieuw moesten worden uitgevoerd


De onderzoekers zeggen nu dat wanneer wordt gerekend naar alle Natura 2000-gebieden dat dan de stikstofbijdrage van de landbouw uitkomt op 35 procent.

Uitkomst afhankelijk van uitgangspunt

‘De uitkomst blijkt afhankelijk van het gekozen uitgangspunt: neem je heel Nederland, de Natura 2000 gebieden, of stikstofgevoelige habitats met een kritische depositiewaarde van kleiner dan 2400 mol/ha/jaar? M.a.w. kijk je vanuit een beleidsmatig, juridisch of ecologisch gezichtspunt? Wij hebben gekozen voor het juridische gezichtspunt aangezien de voorgestelde maatregelen worden ingesteld om de regelgeving juridisch vlot te trekken’, schrijven onderzoekers Richard Zijlstra en Geesje Rotgers.

Met het vervallen van de PAS-wetgeving, is ook de PAS-lijst met 118 natuurgebieden (van de 161) vervallen. De Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet zijn nu het uitgangspunt, beide spreken over bescherming van alle natuurgebieden. De landbouw heeft een aandeel van 35 procent in de stikstofdepositie op alle natuurgebieden.

De oppervlakte van heel Nederland betrekken in de depositieberekening, zoals de Rijksoverheid doet, mist volgens Zijlstra en Rotgers juridische grondslag (de landbouw heeft in deze berekening een aandeel van 46 procent). Vanuit ecologisch gezichtspunt zijn de stikstofgevoelige habitats relevant. Dan is het aandeel van de landbouw 41 procent.

Aantal dieren fors verminderd

De onderzoekers en het Mesdag Zuivelfonds blijven erbij, ondanks de herziening van het op zijn verzoek opgestelde rapport, dat de rekenmodellen van het RIVM slechts 'een virtuele werkelijkheid' laten zien. Het rapport wijst erop dat de cijfers waarmee wordt gerekend, zijn gebaseerd op 2017. Sindsdien is het aantal varkens en koeien fors verminderd en is dus ook de mestproductie en ammoniakemissie daaruit gedaald.

Het Mesdagfonds blijft daarom pleiten voor veel meer metingen naar de werkelijke stikstofdepositie op de grond.

De presentatie van de eerste stikstofberekening van het Mesdag Zuivelfonds.
De presentatie van de eerste stikstofberekening van het Mesdag Zuivelfonds. © Dirk Hol

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer