Landbouw Collectief zet stikstofoverleg met Schouten stop

Het Landbouw Collectief en landbouwminister Carola Schouten hebben woensdagochtend opnieuw overlegd over de stikstofaanpak, zonder dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen. Het Landbouw Collectief is 'zwaar teleurgesteld' in de uitkomst en zet het overleg voorlopig 'on hold'. Het kabinet houdt 'de deur voor de landbouwsector open'.

Het collectief, met onder meer LTO Nederland, Farmers Defence Force, Agractie en POV verwijt de minister dat zij zich op belangrijke punten niet sterk wil maken voor de sector om tot reële oplossingen te komen. Nu het overleg niets heeft opgeleverd, staakt het collectief voorlopig alle deelname aan werkgroepen die moeten bijdragen aan een oplossing.


Het Landbouw Collectief wil dat het plan dat het collectief 20 november presenteerde, wordt gebruikt als basis voor de maatregelen. Met dit plan kan wordt een aanzienlijke hoeveelheid stikstofuitstoot bespaard. Het plan gaat uit van eiwitarm voer, meer beweiden en uitrijden van mest aangelengd met water.

Kabinetslijn

Het kabinet heeft echter een andere lijn gekozen en houdt vast aan de lijn die is ingezet met de Spoedwet aanpak stikstof in december. Dit plan behelst onder meer regulering op voergebied, waarbij de minister verplicht wil invoeren dat eiwitarm voer wordt gebruikt. Een ander onderdeel van de spoedwet is de opkoopregeling voor boerenbedrijven.

Het Landbouw Collectief stelt op basis van berekeningen dat de opkoopregeling weinig effect heeft op de stikstofemissie in Natura 2000-gebieden. Ook is het collectief sterk tegen bemoeienis van Den Haag met de manier waarop boeren hun vee voeren.

Niet meetellen

Het steekt het collectief dat de eerder behaalde ammoniakreducties worden genegeerd. De in december aan de landbouw opgelegde taakstelling van 1 kiloton besparing voor dit jaar is al meer dan geleverd door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer. Het ministerie schrijft deze reducties toe aan ontwikkelingen die zich normaal al voordoen, waardoor het voor de landbouw onmogelijk is om deze inspanningen te verzilveren als behaald resultaat.

Ook de saneringsregeling varkenshouderij, waarbij zo'n 10 procent van de varkenshouders hun bedrijf gaan beëindigen, telt de minister niet mee. Het borgen van deze reducties wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht
aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert, vindt het Landbouw Collectief.

Het collectief stelt dat alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie.

Oproep aan de politiek

Het Landbouw Collectief roept de politiek op de minister te bewegen om alsnog tot een akkoord te komen met het Landbouw Collectief. Tot die tijd zet het Landbouw Collectief al haar activiteiten in de werkgroepen 'on hold'.

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief: 'De minister kan nog steeds de reductie van stikstof met de boeren en de rest van de keten doen in plaats van zonder, maar dat vraagt van haar wel een fundamenteel andere opstelling dan we nu al een half jaar ervaren.'

Het kabinet laat in een schriftelijke reactie weten te betreuren dat het Landbouw Collectief het stikstofoverleg wil stopzet. 'Juist nu veel bedrijven het zwaar hebben is het cruciaal dat straks, naast herstel van natuur, ook economische activiteiten (weer) doorgang kunnen vinden.'

In de reactie verwijst het kabinet naar de coronacrisis die veel sectoren die kampen met de stikstofproblematiek raakt. Die sectoren worden zoveel als mogelijk ondersteund door rekening te houden met omvang, timing en financiering van nieuwe en aangekondigde stikstofmaatregelen. 'De stikstofaanpak wil het kabinet graag samen met de sectoren oppakken en regelen, met zoals gezegd voldoende oog voor de huidige omstandigheden.'

Ongecontroleerde opkoop

Bij de te nemen stikstofmaatregelen wil het kabinet zoveel mogelijk aansluiten bij de maatregelen (eiwitarm veevoer, uitrijden van mest aangelengd met water, meer beweiden) die de landbouwsector ook zelf heeft voorgesteld.

Net als het Landbouw Collectief wil het kabinet voorkomen dat er een ongecontroleerde opkoop van boerenbedrijven gaat plaatsvinden. Het extern salderen zal dan ook pas mogelijk worden als hiervoor voldoende waarborgen zijn ingebouwd.

Binnenkort informeert het kabinet de Tweede Kamer over de stikstofaanpak. Voor de de landbouwsector blijft 'de deur open staan om mee te denken over oplossingen voor deze stikstofaanpak'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer