Meer meldingen bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft in 2019 meer meldingen gekregen dan de jaren ervoor. Het aandeel meldingen over rundvee is met 56 procent het hoogst, maar minder hoog dan andere jaren.

Meer+meldingen+bij+Vertrouwensloket+Welzijn+Landbouwhuisdieren
© Niels de Vries

Na de rundveehouderij komen de meeste meldingen uit de paardenhouderij (18 procent). De sectoren schapen- en geitenhouderij en varkenshouderij volgen met respectievelijk 14 en 9 procent. Vanuit de pluimveehouderij krijgt het vertrouwensloket zelden meldingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport 2019 van het vertrouwensloket.

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is gericht op de preventie en aanpak van verminderde dierzorg en dierenwelzijn bij landbouwhuisdieren. Belangrijke taken van het vertrouwensloket zijn het betrekken van erfbetreders bij de preventie van verwaarlozing, het coördineren van meldingen en het aansturen van de Vertrouwensteams. Het loket is een initiatief van de veehouderijsector om dierverwaarlozing tegen te gaan en veehouders waar het niet goed mee gaat te helpen. In 2020 bestaat het vertrouwensloket twintig jaar.


Verminderde dierzorg

In totaal werden in 2019 129 meldingen ontvangen van (mogelijk) verminderde dierzorg. Dat is 26 procent meer dan in 2018. Het aantal bedrijven met een herhaalde melding (recidiven) noemt het vertrouwensloket hoog. Van 24 procent van de meldingen is in voorgaande jaren ook een melding ontvangen bij het vertrouwensloket. Het begeleiden van deze recidieven zijn intensiever en duren langer. De hectiek van afgelopen jaar en onder meer maatschappelijk druk maakt dat deze bedrijven het moeilijker hebben om geen terugval te krijgen, signaleert het loket.

Sinds 2018 is Sectorraad Paarden aangesloten bij het Vertrouwensloket. De aandacht die deze samenwerking heeft gekregen, zorgt ervoor dat er meer aandacht voor welzijn van bedrijfsmatig gehouden paarden is. Er zijn daardoor ook meer meldingen vanuit de paardenhouderij.


Varkenshouderij

Het aantal meldingen vanuit de varkenshouderij is in vergelijking met vorig jaar constant gebleven. Naar verwachting van het vertrouwensloket zal het aantal meldingen vanuit varkenshouderij en pluimvee toenemen de komende jaren, omdat de betreffende brancheorganisaties partner zijn geworden van het Vertrouwensloket. Hierdoor wordt meer aandacht voor het onderwerp gevraagd binnen deze diersectoren. Daarnaast heeft Agrivaknet zich ook aangesloten bij het loket waardoor meer erfbetreders worden bereikt.

Afgelopen jaar werd het vertrouwensloket negentien keer benaderd voor overleg en het verstrekken van advies en informatie. Het vertrouwensloket krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Daarmee is het aandeel meldingen van burgers de laatste paar jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Burgers doen vaker anoniem melding. Het percentage anonieme meldingen van de erfbetreders is 48 procent en van burgers 76 procent.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  11° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer