Overijssel+peilt+korstmossen+voor+stikstofdepositie
Nieuws
© Niels de Vries

Overijssel peilt korstmossen voor stikstofdepositie

Provincie Overijssel start dit voorjaar met een onderzoek om korstmossen op bomen in kaart te brengen. Deze mossen zijn een natuurlijke indicator voor stikstofdepositie. Het moet de provincie inzicht geven in de stand van zaken om de stikstofdepositie in natuurgebieden terug te dringen.

Korstmossen zijn een mix van schimmel en algen en herkenbaar als grijze of gele plakkaten op boomstammen. Ze vertellen veel over de luchtkwaliteit, verzuring, vermesting en klimaatverandering. Zo is gebleken dat er hogere waarden voor stikstof zijn aangetroffen in gebieden met relatief veel vee en waar relatief veel uitlaatgassen zijn, zoals in de stad.

Door met regelmaat de korstmossen te inventariseren, bouwt de provincie naar eigen zeggen een natuurlijk meetnet. In Overijssel zijn bijna 150 verschillende soorten korstmossen te vinden op boomstammen.

Monitoring al sinds 1986

Provincie Overijssel monitort de korstmossen al sinds 1986. Het korstmossenmeetnet bestaat uit 330 plekken in heel Overijssel. Elke onderzoekslocatie bestaat uit tien bomen. Per boom wordt bekeken welke soorten korstmossen op de stam leven.


'De korstmossen reageren beter en sneller op veranderingen in de luchtkwaliteit en andere omgevingsfactoren, zoals de effecten van klimaatverandering', zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). 'Hoewel het jaren kan duren voordat de effecten van onze maatregelen zichtbaar zijn, kunnen we op basis van de metingen van de afgelopen jaren wel een mogelijke trend zien. Zo bleek uit de metingen uit 2015 dat de stikstofdepositie op het platteland afneemt, maar in natuurgebieden was toen nog geen vermindering van de stikstofdepositie zichtbaar.'

Met korstmossen modelberekeningen toetsen

Overijssel heeft 21 Natura 2000-gebieden met natuursoorten die gevoelig zijn voor stikstof. De provincie maakt gebruik van de landelijke gegevens van het RIVM om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Zo kan Aerius op basis van modellen berekenen hoeveel stikstof neerslaat op deze Natura 2000-gebieden.

'Het natuurlijke meetnet van korstmossen geeft ons de mogelijkheid om deze modelberekeningen te toetsen op onze eigen waarnemingen in de praktijk', zegt Ten Bolscher. 'Als het goed is, zijn de resultaten in lijn met de cijfers van het RIVM bijvoorbeeld. Als dat niet het geval is, dan trekken we aan de bel.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer