Landbouw Collectief: bijna 3 miljard euro nodig voor stikstofreductie

Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan voor de melkveehouderij wil het Landbouw Collectief de stikstofcrisis oplossen. Verder moet er een fonds komen om de kosten op te vangen, meldt het collectief. In totaal is daarvoor 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar nodig.

De dertien boerenorganisaties die het Landbouw Collectief vormen, hebben dit voorstel woensdag aangeboden aan het kabinet. De boeren komen met oplossingen die volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. De drie technische maatregelen zijn naar verhouding niet duur, maar kosten wel geld.

Hiervoor moeten middelen beschikbaar komen, vindt het collectief. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat er op korte termijn stikstofruimte vrijkomt. Voor het draagvlak in de sector is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.

Stikstofdebacle

Het plan van aanpak kan er volgens het collectief voor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Voorzitter Aalt Dijkhuizen overhandigde het rapport 'Uit een gecreëerde impasse' vandaag aan landbouwminister Carola Schouten en voorzitter Peter Drenth van IPO-Commissie Vitaal Platteland.

Aalt Dijkhuizen biedt Carola Schouten de voorstellen van het Landbouw Collectief aan.
Aalt Dijkhuizen biedt Carola Schouten de voorstellen van het Landbouw Collectief aan. © ZLTO

Voor het vergoeden van de kosten bij invoering van maatregelen en doorontwikkelen van maatregelen en systemen die nog niet praktijkrijp zijn, is een fonds nodig van 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar. Hiervan moet 0,5 miljard euro meteen beschikbaar zijn voor invoering van de voorgestelde drie technische maatregelen in de melkveehouderij en voor een versnelling van de plannen in de varkenshouderij.

Gedwongen sanering

In de 2,9 miljard euro zijn ook de middelen inbegrepen voor een correcte afhandeling van de gedwongen sanering in de nertsenhouderij en de in ontwikkeling zijnde sectorplannen voor de kalver- en pluimveehouderij. Dat de nertsenhouderij in het plan is opgenomen, komt omdat het collectief het verbod op de nertsenhouderij per 2024 ziet als een schoolvoorbeeld van politieke willekeur, slecht beleid en een besluit met een slechte afhandeling.


Het collectief noemt als voorwaarde dat het fonds wordt gevuld met overheidsmiddelen van buiten het ministerie van LNV en daarmee niet ten koste gaat van de voor de landbouw beschikbare reguliere middelen. Voorts dient de primaire sector een doorslaggevende rol te krijgen in de aansturing van het fonds.

Nieuwe regels en maatregelen

Tot slot vindt het collectief het van belang de aanpak voor meerdere dossiers (waaronder stikstof, klimaat, kringloop, gewasbescherming en mineralen) te bundelen. Dat is nodig om als sector voor een langere periode van ten minste tien jaar af te zijn van steeds weer nieuwe regels en maatregelen en als boer de aandacht weer te kunnen richten op het bedrijf en het ondernemerschap.


Om de maatregelen mogelijk te maken, stelt het Landbouw Collectief een aantal harde randvoorwaarden. Dat zijn onder meer: vrijwillige deelname, geen generieke krimp, geen inperking van vergunningen (vergund blijft vergund), geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven.

Werkbaar beleid

Verder vraagt het collectief om werkbaar beleid van het Rijk en de provincies, deposities die gevalideerd zijn met metingen, herijking van Natura 2000-gebieden en spoedige invoering van een reële drempelwaarde, zodat ondernemers niet met een onnodige administratie worden opgezadeld.

'Zowel de boeren als de politiek zelf snakken naar een snelle oplossing uit de stikstofimpasse. Dit integrale plan van het Landbouw Collectief biedt die oplossingen', stelt Trienke Elshof. Als portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving is zij bij LTO verantwoordelijk voor het stikstofdossier.

Technische oplossingen

'Met de aangedragen technische oplossingen kan inperking van vergunningen en inlevering van rechten worden voorkomen', benadrukt Elshof. 'LTO Nederland roept Schouten op het gepresenteerde plan over te nemen. Zie boeren niet als het probleem, maar laat hen met ruimte voor innovatie onderdeel zijn van de oplossing!'

Deelnemers aan het collectief zijn: LTO Nederland, Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, NAJK, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Netwerk Grondig, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

• Klik voor complete voorstel Landbouw Collectief op onderstaande pdf

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer