Fracties+willen+studie+naar+peilvakken+in+Friesland
Nieuws
© Ida Hylkema

Fracties willen studie naar peilvakken in Friesland

Er moet meer onderzoek komen naar peilvakken in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Dat vinden de fracties van Geborgd Ongebouwd en VVD. Deze fracties hebben het dagelijks bestuur hiernaar gevraagd.

In het veenweidegebied, maar ook in weidevogelgebieden, is aangepast peilbeheer vaak noodzakelijk. Volgens de fracties hebben boeren de behoefte om binnen gestelde kaders zelf het peilbeheer in de sloten te regelen, zonder dat ze daarbij worden geconfronteerd met bureaucratische belemmeringen.

Bovendien vragen de partijen om een informatiebijeenkomst voor boeren, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten. Deze bijeenkomst moet gaan over de geschiedenis en achtergrond van de peilvakken en de wijze waarop peilbesluiten tot stand komen. En in welke mate boeren zelf invloed kunnen uitoefenen op het peil.

Ook willen Geborgd Ongebouwd en VVD dat de resultaten van het onderzoek naar de peilvakken tijdens deze bijeenkomst worden bekendgemaakt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer